Järnvägsindustrin spås fortsatt stadig global tillväxt

Den europeiska järnvägsindustrins branschorganisation UNIFE presenterade idag sin World Rail Market Study. Studien förutspår en fortsatt global tillväxt för leveranser av tåg, tågunderhåll och byggnation av infrastruktur. Detta är positiva nyheter för den svenska järnvägsindustrin.

”För svensk del betyder detta att exporten kan fortsätta öka, mellan 2006 och 2011 har SWEDTRAINs medlemsföretag ökat exporten med cirka 90 %. För att det ska ske behöver vi fortsätta utveckla innovativa produkter, två viktiga aspekter här är samverkan med svenska forskningsinstitut och att det utbildas tillräckligt många kompetenta ingenjörer”, säger Magnus Davidsson på SWEDTRAIN – Branschföreningen för Sveriges Järnvägsindustri.

I UNIFES pressmeddelande säger man bland annat att “Vår studie visar en stabil tillväxt trots den ekonomiska nedgången de senaste åren. Världsmarknaden har ökat 3,2 % per år de senaste tre åren, detta är anmärkningsvärt med tanke på att möjligheten till offentlig finansiering har minskat pga den finansiella krisen som startade 2008”, Philippe Citroën UNIFEs Director-General.

I de segment där den svenska järnvägsindustrin exporterar komponenter förväntas ske en tillväxt. Totalt spås järnvägsindustrin växa med 2,7 % varje år de kommande sex åren. Marknader som ökar starkt är Ryssland, Mellanöstern och Latinamerika.

”Det är glädjande att se att ny järnväg byggs och att byte till nya kapacitetsstarka tåg fortsätter världen över. Man kan också konstatera att tillväxten underbyggs av robusta drivkrafter, befolkningstillväxt och urbanisering gör behovet av kapacitetsstarka transportlösningar enormt. Klimatmedvetenhet och förväntade ökade energipriser är också starka incitament för att satsa på järnvägen”, menar Magnus Davidsson.

Mer information om UNIFE World Rail Market Study finns på www.unife.org .

För kommentarer kontakta:

Patrik Forslund, tfn: 073-344 97 23

Magnus Davidsson, 070-377 06 65

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 15 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler.

www.swedtrain.org

Taggar:

Om oss

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 15 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler. Våra medlemsföretag är:Alstom Transport AB, Ansaldo STS Sweden AB, Bombardier Transportation Sweden AB, Buffers Rail Industry AB, Chalmers Tekniska Högskola, DEKRA Industrial AB, Dellner Couplers AB, Duroc Rail AB, Euromaint Rail AB, Faiveley Transport Nordic AB, Jernhusen AB, Järnvägsgruppen KTH, Lucchini Sweden AB, Luleå Tekniska Universitet, Midwaggon AB, Siemens AB, SNC-Lavalin, Sweco Transportsystem AB, SweMaint AB, Train Alliance AB, Voith Turbo AB, Westermo Data Communications, WSP Sverige AB

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar