Järnvägsindustrin tar matchen!

Regeringen presenterade igår infrastrukturpropositionen ”Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem”. Regeringen föreslår att järnvägens resurser ökar med 20 procent under åren 2014 - 2025.
86 miljarder kronor avsätts för drift och underhåll av järnvägen och 35 miljarder kronor anslås till att bygga Ostlänken, dubbelspår mellan Göteborg- Borås och satsningar på bättre infrastruktur för gruvnäringen. ”Vi välkomnar regeringens kraftfulla satsning på järnvägen, efter decennier av underfinansiering får den svenska järnvägen nu resurser som den behöver”, säger Klas Wåhlberg, ordförande i SWEDTRAIN, branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige.

Satsningarna stärker Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och sysselsättning genom att skapa större arbetsmarknadsregioner och effektivare och mer pålitliga transporter. De ökade anslagen till underhåll av befintlig infrastruktur, och investeringarna i nya spår innebär att allt fler snabbt och bekvämt kan pendla till arbete, samtidigt som svenska företag effektivt kan importera och exportera varor.

-          ”Efter regeringens satsning på järnvägen hamnar nu mycket av ansvaret på oss i branschen. SWEDTRAIN antar utmaningen. Den svenska järnvägsindustrin prioriterar forskning och utveckling för att få fram mer kapacitetsstarka och klimateffektiva fordon, moderna signal- och informationssystem samt ett effektivt underhåll i syfte att skapa ett pålitligt, effektivt och klimatvänligt transportsystem”, säger Klas Wåhlberg.

Mycket arbete återstår innan de presenterade satsningarna verkligen gör nytta för människor och företag. Ostlänken beräknas stå färdig 2028 och sträckan mellan Göteborg och Borås 2024. Det är därför viktigt att arbetet med åtgärdsplaneringen fortsätter i rask takt och att det samförstånd som råder i svensk politik kring investeringar i järnvägen består så att de presenterade satsningarna verkligen genomförs de kommande decennierna.

-          ”Eftersom regeringen har förslagit att de första delsträckorna på en ny stambana ska byggas, bör regeringen i direktiven till åtgärdsplaneringen ge Trafikverket i uppdrag att återkomma med ett samlat förslag om en tredje stambana byggd med modern standard. Det är en framtidsinvestering för Sverige.”, säger Klas Wåhlberg.

För kommentarer kontakta:

Patrik Forslund pressansvarig på SWEDTRAIN, tfn: 073-344 97 23

Patrik Forslund

073-344 97 23

patrik.forslund@swedtrain.se

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 13 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler.

Taggar:

Om oss

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 15 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler. Våra medlemsföretag är:Alstom Transport AB, Ansaldo STS Sweden AB, Bombardier Transportation Sweden AB, Buffers Rail Industry AB, Chalmers Tekniska Högskola, DEKRA Industrial AB, Dellner Couplers AB, Duroc Rail AB, Euromaint Rail AB, Faiveley Transport Nordic AB, Jernhusen AB, Järnvägsgruppen KTH, Lucchini Sweden AB, Luleå Tekniska Universitet, Midwaggon AB, Siemens AB, SNC-Lavalin, Sweco Transportsystem AB, SweMaint AB, Train Alliance AB, Voith Turbo AB, Westermo Data Communications, WSP Sverige AB

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar