Möjlighet för regeringen att höja ambitionen om ett sammanhållet snabbtågssystem

Swedtrain välkomnar infrastrukturministerns besked om att Trafikverket nu får i uppdrag att utreda delsträckan Linköping–Göteborg av Götalandsbanan och dessutom delsträckan Jönköping–Malmö av den så kallade Europabanan. Regeringen beslutade 2012 om en helt ny spårsträckning för snabbtåg mellan Stockholm och Linköping samt en utbyggnad av Västra stambanan med dubbla spår mellan Göteborg och Borås via Landvetter. SWEDTRAIN har länge drivit frågan om en sammanhållen stambana för snabbtåg som länkar samman Sverige med Danmark och övriga Europa.

-          Ett sammanhållet snabbtågssystem i Sverige mellan våra största städer och vidare till resten av Europa är en viktig framtidsinvestering som är avgörande för nyinvesteringar och etableringar av stora företag i Sverige, för att öka den svenska tillväxten och exporten och för större arbetsmarknadsregioner, säger Klas Wåhlberg, ordförande i SWEDTRAIN, branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige.

Ett första steg mot förverkligandet av en ny stambana togs då regeringen pekade ut att delsträckorna Järna–Linköping samt Mölnlycke–Bollebygd ska ingå i den nationella planen för transportsystemet för perioden 2014-2025. För att regeringen ska kunna ta ställning till fortsatt utbyggnad av det nya stambanesystemet i sin helhet krävs fördjupat underlag avseende övriga sträckor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö. Idag saknas uppdaterade underlag för de kvarvarande sträckorna.

-          Att regeringen nu får ett fördjupat underlag redan i slutet av februari gör att regeringen har möjlighet att höja ambitionen i det kommande beslutet om den nationella planen. Vi menar att Sverige måste påbörja byggandet av ett snabbtågssystem mellan våra största städer inom den kommande planperioden, säger Klas Wåhlberg.

För kommentarer kontakta:

Patrik Forslund pressansvarig på SWEDTRAIN, telefon: 073-344 97 23

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 13 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler.

Taggar:

Om oss

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 15 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler. Våra medlemsföretag är:Alstom Transport AB, Ansaldo STS Sweden AB, Bombardier Transportation Sweden AB, Buffers Rail Industry AB, Chalmers Tekniska Högskola, DEKRA Industrial AB, Dellner Couplers AB, Duroc Rail AB, Euromaint Rail AB, Faiveley Transport Nordic AB, Jernhusen AB, Järnvägsgruppen KTH, Lucchini Sweden AB, Luleå Tekniska Universitet, Midwaggon AB, Siemens AB, SNC-Lavalin, Sweco Transportsystem AB, SweMaint AB, Train Alliance AB, Voith Turbo AB, Westermo Data Communications, WSP Sverige AB

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar