Pendlare och företag vinnare när Sverige satsar på järnväg

Regeringen har nu presenterat sitt förslag till nationell plan för transportsystemet för åren 2014-2025. I planen presenterar regeringen satsningar på nästan 200 miljarder kronor på nyinvesteringar på den svenska järnvägen och 86 miljarder kronor på drift och underhåll. Bland satsningarna märks Ostlänken och sträckan Göteborg-Borås som de första delarna i en ny stambana för höghastighetståg, utbyggd tunnelbana i Stockholm och en satsning på att fullt ut implementera ERTMS i Sverige.

– Förslaget innebär en nödvändig satsning på upprustning, underhåll och nyinvestering på järnvägen. Satsningarna innebär att det skapas bättre förutsättningar för en punktligare och mer robust järnväg, säger Staffan Håkanson, vice ordförande i SWEDTRAIN, branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige.

Persontrafiken på järnvägen har ökat med 96 % de senaste 20 åren. Det har varit en fantastisk utveckling som få kunnat förutse. Det har samtidigt inneburit stora påfrestningar för transportsystemet. Allt eftersom järnvägen blivit mer efterfrågad har också kraven om ökade investeringar höjts. Det handlar om att skapa punktliga och pålitliga transporter för att ta sig till och från sitt jobb och för att kunna transportera gods till och från företag. I och med att kapaciteten minskat har också underhållet av järnvägen släpat efter, vilket drabbat robustheten. Genom att göra nödvändiga trimningsåtgärder, investera i dubbelspår och satsa på separerade höghastighetsbanor skapas därför bättre förutsättningar både för underhåll och för person- och godstrafiken på stambanorna.

-          Det är arbetspendlarna och företagen som är vinnarna när regeringen satsar på järnvägen. Genom nya spår i och mellan städerna kortas restiderna och bättre förutsättningar skapas för arbetspendling och nya arbetsmarknadsregioner. Genom bättre underhåll och separerad godstrafik får företagen snabbare, punktligare och billigare transporter. Satsningar på järnväg stärker Sveriges konkurrenskraft och skapar fler nya jobb, säger Staffan Håkanson.

SWEDTRAIN vill dock påtala vikten av att man nu verkligen går vidare med att snabbt utreda förutsättningarna för en ny stambana för höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Ostlänken och delar av sträckan Göteborg-Borås är klara först cirka 2025 och ett sammansatt höghastighetssystem ligger ännu längre bort.

Samtidigt som SWEDTRAIN välkomnar satsningar på järnvägen vill man samtidigt lyfta vikten av att säkerställa tillgången till rätt kompetens för att satsningarna ska bli framgångsrika.

-          När staten nu kraftigt ökar medlen till järnvägssystemet är det viktigt att säkerställa att vi har rätt kompetens, både inom järnvägsindustrin och inom myndigheter. Satsningarna på höghastighetståg och signalsystemet ERTMS medför även krav på nya kompetenser. Därför föreslår vi att lämplig instans ges ett formellt uppdrag och ansvar för att ha en övervakande och stödjande roll för kompetensförsörjning i järnvägssektorn, säger Staffan Håkanson.

För kommentarer kontakta:

Patrik Forslund pressansvarig på SWEDTRAIN, telefon: 073-344 97 23

Taggar:

Om oss

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 15 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler. Våra medlemsföretag är:Alstom Transport AB, Ansaldo STS Sweden AB, Bombardier Transportation Sweden AB, Buffers Rail Industry AB, Chalmers Tekniska Högskola, DEKRA Industrial AB, Dellner Couplers AB, Duroc Rail AB, Euromaint Rail AB, Faiveley Transport Nordic AB, Jernhusen AB, Järnvägsgruppen KTH, Lucchini Sweden AB, Luleå Tekniska Universitet, Midwaggon AB, Siemens AB, SNC-Lavalin, Sweco Transportsystem AB, SweMaint AB, Train Alliance AB, Voith Turbo AB, Westermo Data Communications, WSP Sverige AB

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar