SWEDTRAIN välkomnar satsningar på järnvägen

Allianspartierna i regeringen har idag aviserat en järnvägssatsning på 55 miljarder kronor fram till 2025. Satsningen innebär att anslaget för underhållet av järnvägen permanentas på dagens nivå, att Ostlänken mellan Linköping och Stockholm äntligen börjar byggas och att arbetet med den första etappen på en modern järnväg mellan Göteborg och Borås börjar byggas år 2020.  ”Regeringen har valt att genomföra en av de viktigaste satsningarna för att stärka Sveriges konkurrenskraft, det välkomnar jag verkligen ”, säger Klas Wåhlberg, ordförande i SWEDTRAIN, branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige.

-          ”Jag är väldigt glad över att regeringen har insett järnvägens betydelse för jobben och konkurrenskraften! Att underhållsbudgeten permanentas på dagens nivå och inte sänks som planerat 2014 innebär att förseningarna i järnvägsnätet kommer minska kraftigt inom några år. Ostlänken kommer bli ett lyft för hela Stockholm – Linköpingsregionen som när hela sträckan väl är färdig kommer bli en gemensam arbetsmarknadsregion”, säger Klas Wåhlberg.

Samtidigt ska vi hålla i minnet att Sveriges järnvägar behandlats styvmoderligt de senaste 30 åren oavsett vilket block som suttit vid makten. Sverige idag har en infrastruktur som ur flera perspektiv är undermålig och inte dimensionerad för att driva på tillväxten under perioden 2030-2050.

-          ”Även om vi inte känner till alla detaljer kring hastigheter etc. är dagens besked i grunden positivt, det behövs dock fler nya spår om de ökade transporterna ska klaras samtidigt som klimatutsläppen minskar. Det är därför glädjande att regeringen fortsätter att förhandla om ytterligare satsningar i budgeten och infrastrukturpropositionen”, säger Magnus Davidsson, verksamhetsledare för SWEDTRAIN.

För kommentarer kontakta:

Patrik Forslund pressansvarig på SWEDTRAIN, tfn: 073-344 97 23

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 13 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler.

www.swedtrain.org

Taggar:

Om oss

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 15 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler. Våra medlemsföretag är:Alstom Transport AB, Ansaldo STS Sweden AB, Bombardier Transportation Sweden AB, Buffers Rail Industry AB, Chalmers Tekniska Högskola, DEKRA Industrial AB, Dellner Couplers AB, Duroc Rail AB, Euromaint Rail AB, Faiveley Transport Nordic AB, Jernhusen AB, Järnvägsgruppen KTH, Lucchini Sweden AB, Luleå Tekniska Universitet, Midwaggon AB, Siemens AB, SNC-Lavalin, Sweco Transportsystem AB, SweMaint AB, Train Alliance AB, Voith Turbo AB, Westermo Data Communications, WSP Sverige AB

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar