Nästa val kan bli redan imorgon

6 av 10 svenskar anser att den enskilde individen, inte bara EU och regeringar, har ett ansvar att göra något åt klimatproblemet. Men få har bytt till förnybar el. Det visar Eurobarometerns undersökning om klimatet. Telge Energi uppmanar därför att se elräkningen som en valsedel och göra aktiva val för klimatet.

Att klimatet är en hjärtefråga för svenska folket har markerats kraftfullt i Europaparlamentsvalet. Men klimatengagemanget omsätts inte alltid i egen handling, särskilt när det kommer till förnybar el.

6 av 10 svenskar svarade i Eurobarometerns senaste temaundersökning om klimatet att den enskilde medborgaren också bär ett ansvar att tackla klimatproblemet. Men bara 7 procent hade bytt till elbolag som erbjuder större andel förnybar el.

Den egna klimatpåverkan går numera att följa på den förenklade elräkning som Telge Energi nyligen lanserade för sina kunder.

- På elmarknaden finns fortfarande många soffliggare som inte tagit ställning för de förnybara energikällorna. Att ändra sina konsumtionsvanor är ett klimatarbete där individen kan göra stor skillnad. Jag uppmanar till mobilisering även i vardagen och byta till förnybar el och ett rent elbolag. Varför inte se elräkningen som en valsedel under supervalåret? Då kan nästa val bli redan imorgon. Hos oss får du ett kvitto på ditt klimatbidrag varje gång elräkningen dimper ned i brevlådan, säger Anna Albinsson, kundchef på Telge Energi.

Telge Energi är en oberoende elleverantör som bara säljer energi från sol, vind och vatten.

Läs mer:

Eurobarometerundersökningen om klimatet (nr. 409): http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_409_en.pdf

Pressmeddelande från Telge Energi om nya elfakturan med CO2-redovisning: http://news.cision.com/se/telge-energi/r/antligen-blir-elrakningen-enklare-att-forsta,c9588436

Se filmen från Telge Energi: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6pxmcXUBmEA

Verktyget för att välja elbolag utifrån klimatpåverkan, inte bara pris: Smutselkollen.se

Anni Svensson, Kundkommunikatör och Presskontakt Telge Energi
Telefon: 08-550 228 89 (dir)
E-post: anni.svensson@telge.se

Om Telge Energi

Telge Energi är en oberoende elleverantör, utan egen kraftproduktion, som ingår i koncernen Telge. Telge Energi säljer enbart förnybar el från sol, vind och vatten. Telge Energi har drygt 170 000 kunder, omsätter ca 2 000 mkr och har 86 anställda.

Vi vill rädda världen genom att erbjuda enbart ren förnybar el från sol, vind och vatten. Målet är att all el som konsumeras är ren el, i Sverige och resten av världen. Det tar nog en stund, men kilowattimme för kilowattimme kommer vi närmare målet www.telgeenergi.se

Taggar:

Om oss

Telge Energi är elbolaget från Södertälje som kämpar för att förändra världen. Därför investerar vi i klimatinitiativ som ska gynna både nutida och framtida generationer. Det betyder att Telge Energis vinst bidrar till att ge barn, i Sverige och världen, en ljusare framtid och en mer hållbar planet. Förutom att du alltid får 100% ren el från sol, vind och vatten så är du också med och bidrar till att barn i världen får en ljusare framtid. Läs mer om våra klimatinitiativ på www.telgeenergi.se

Prenumerera

Citat

På elmarknaden finns fortfarande många soffliggare som inte tagit ställning för de förnybara energikällorna. Att ändra sina konsumtionsvanor är ett klimatarbete där individen kan göra stor skillnad. Jag uppmanar till mobilisering även i vardagen och byta till förnybar el och ett rent elbolag. Varför inte se elräkningen som en valsedel under supervalåret? Då kan nästa val bli redan imorgon. Hos oss får du ett kvitto på ditt klimatbidrag varje gång elräkningen dimper ned i brevlådan.
Anna Albinsson, Kundchef, Telge Energi