About Us

Ung Cancer är en ideell organisation som grundades 2010. Vi arbetar för att ingen ung vuxen som lever med eller nära cancer ska behöva känna sig ensam och för att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna cancerberörda (drabbade och närstående) i åldrarna 16-30. Ung Cancer skapar mötesplatser, ger personligt stöd, informerar och debatterar frågor på individ- och gruppnivå. Det är vi som säger Fuck Cancer. Mer information finns på www.ungcancer.se