PrimECC studien färdigrekryterad

PrimECC® är en CE-märkt och patentskyddad produkt, som är utvecklad för att förbereda (priming på engelska) hjärtlungmaskiner inför öppen hjärtkirurgi. En tidigare ’proof of concept’ studie som gjorts med PrimECC® påvisar intressanta kliniska resultat. Den studie som nu färdigrekryterats har för avsikt att utöka den kliniska dokumentationen för PrimECC® och inkluderade totalt 80 patienter. Analys av resultaten kommer nu att påbörjas och den första publikationen från studien är beräknad till senare delen av 2017.

Det sker flera hundratusen hjärtoperationer per år i världen då hjärtlungmaskin används och den tidigare ’proof of concept’ studie som gjorts med PrimECC® indikerar att patienten får förbättrad vätskebalans efter operationen om hjärtlungmaskinen preparerats med PrimECC®, istället för med de enklare lösningar som ofta används. Under det senaste året har företaget genomfört en randomiserad blindad klinisk studie på 80 patienter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg för att utöka dokumentationen. Alla patienter är nu inkluderade och de första resultaten beräknas publiceras under senare delen av 2017.

Studieansvarig Professor Anders Jeppsson är nöjd med att rekryteringen av patienter gått planenligt och ser med intresse framemot att analysera resultaten.

XVIVO Perfusion avvaktar analys av resultaten från studien vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och planerar inte någon omfattande lansering av produkten innan resultat från studien är publicerade. XVIVO Perfusion har beviljats patent på PrimECC® i USA, EU, Kina och Japan.

PrimECC® är en vätska som utvecklats i samarbete med Professor Stig Steen i Lund, för att förbereda hjärtlungmaskiner före användning. Dessa maskiner används för att driva blodcirkulationen och ta över syresättningen av blodet istället för hjärta och lungor under hjärtoperationer. Vätskan är till för att kompensera för den blodvolym som under operationen finns utanför patienten, i hjärtlungmaskinen. Idag används som regel enkla saltlösningar som inte är optimerade för detta ändamål. Syftet med PrimECC® är att minska biverkningar som kan uppstå vid och efter användning av hjärtlungmaskin.

”Det är mycket glädjande att den kliniska studien med PrimECC® nu är färdigrekryterad då produkten har en intressant klinisk och kommersiell potential. Vi ser fram emot resultaten från studien som beräknas komma senare i år” säger XVIVO Perfusions VD Magnus Nilsson.

Göteborg 13 juli 2017
Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +1 720 616 2101, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50, magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 8:30 den 13 juli 2017.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Tags:

Subscribe

Documents & Links