Matematikken fordeler skilsmisseparrets formue

I ny betænkning foreslås brøkregning som grundlag for fordeling af formuen ved skilsmisse. 

”Ægtepagter, særeje mv. er efter vores vurdering stadig den bedste måde at fordele formuen på”, siger advokat og skilsmisseekspert Dennis Holm Pedersen fra Advodan Lyngby. ”Det skyldes i al sin enkelthed, at den måde at fordele formuen på aftales i en situation, hvor der ikke er en konflikt mellem parterne. En ægtepagt burde være en naturlig del af ægteskabet, netop fordi den sikrer din partner, hvis uheldet skulle være ude. Man kan sige, at den fungerer som en slags forsikring”, siger Lyngby advokaten.

Matematik versus sund fornuft

Betænkningen foreslår en deling af formuen, som er baseret på brøker. Brøken afhænger af, hvor længe parret har været gift eller samboende. Hvis parret skilles efter 2 år, skal 3/8 af formuen deles ligeligt, og brøken stiger jo længere ægteskabet vare.

”I dag er det ca. 1/3 af alle ægteskaber, som opløses i løbet af de første 7 år. Derfor anbefaler vi alle par at få undersøgt behovet for at få udarbejdet ægtepagter eller særeje, når de bliver gift”, siger Dennis Holm Pedersen.

I ægtepagten tages der stilling til både den formue og den gæld, der bringes ind i ægteskabet, på samme måde som det aftales, hvordan den fælles bolig beskyttes. I Lyngby området ses det ofte, at ægtepar også fastlægger arv og testamente samtidig med indgåelse af ægtepagt.

Advodan Lyngby anbefaler, at man får klarlagt behovet for at fastlægge formuefordelingen på egne vilkår og dermed sikre sig, at ny lovgivning ikke omdanner formuefællesskabet til brøkregning. 

Yderligere information

Advokat Dennis Holm Pedersen, telefon 45 88 05 55, email dehp@advodan.dk 

ADVODAN LYNGBY

ADVODAN LYNGBY er et alsidigt advokathus som kan det meste og med specialister i arveforhold, bolig og ejendomshandel, etablering af virksomhed, kontraktforhold og familieret.

Tags:

Om os

Advodan Lyngby er et alsidigt advokathus som kan det meste og med specialister i arveforhold, bolig og ejendomshandel, etablering af virksomhed, kontraktforhold og har som en af Danmarks eneste speciale i botilbud og socialpædagogiske tilbud. Vi har fokus på dig og det der er vigtigt for dig. Hos os er det din sag, din virksomhed og dit liv det gælder. Du får hurtigt, effektivt og professionelt hjælp til dine juridiske udfordringer eller bare et godt råd.

Multimedia

Multimedia