Ny lov vil begrænse brugen af ansættelsesklausuler

Report this content

Regeringen har fremsat et lovforslag, der betyder, at ansatte vil være langt mindre bundet af ansættelsesklausuler fordi brugen af ansættelsesklausuler (konkurrence- og kundeklausuler og kombinerede klausuler) reguleres.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2016.

De nye regler omfatter alle ansatte med undtagelse af den administrerende direktør, og betyder overordnet set et farvel til jobklausuler.  Der vil fortsat være aftalefrihed for øvrige klausuler, herunder uddannelsesklausuler.

Der stilles f.eks. krav om, at aftaler om klausuler skal indgås skriftligt, at lønmodtageren har ret til kompensation, og at klausulerne maksimalt kan vare i 1 år. Der er desuden yderligere konkrete krav til indgåelse af de enkelte typer af ansættelsesklausuler.

Loven i praksis

Ifølge advokat Trine Irmang Østengaard fra Advodan i Lyngby vil der være tale om betydelige ændringer af reglerne om konkurrencebegrænsende klausuler, hvis lovforslaget bliver vedtaget i dets nuværende form.

”Såfremt lovforslaget vedtages i dets nuværende form betyder det, at en kunde- eller konkurrenceklausul maksimal må aftales at gælde i 12 måneder, mens kombinerede klausuler, dvs. klausuler, som både indeholder en kunde- og konkurrenceklausul, maksimalt må aftales at gælde i 6 måneder,” fortæller Advokat Trine Irmang Østengaard fra Advodan i Lyngby.

En anden ændring er, at de nugældende regler alene gælder funktionærer, mens en gennemførelse af lovforslaget vil betyde, at reglerne kommer til at gælde for alle lønmodtagere. Desuden er der ændringer i forhold til kompensationen.

Ret til kompensation

Advokat Trine Irmang Østengaard forklarer,  ”Loven skal motivere til at vælge kortvarige klausuler, idet kompensationen stiger efter 6 måneder. Der skal betales en kompensation i hele klausulperioden. Jo længere klausulen er, jo større kompensation. Ved en klausul på op til 6 måneder er kompensationen på 40 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet, mens den for aftaler med en varighed på op til 12 måneder skal udgøre mindst 60 procent af lønnen”.

Kompensationen for de to første måneder skal senest ved fratrædelsen udbetales som et engangsbeløb – uanset om lønmodtageren har fået andet passende arbejde efter fratrædelsen.

Gennemgå nuværende klausuler

Ansættelsesklausuler der er indgået før den 1. januar 2016 kan opretholdes efter de gamle regler i funktionærloven, men udløber den 1. januar 2021. Ansættelsesklausuler der indgås efter den 1. januar 2016 skal følge de netop beskrevne regler i lov om ansættelsesklausuler.

Advodan i Lyngby opfordrer derfor virksomheder, der ønsker at indgå ansættelsesklausuler med medarbejdere efter det nugældende regelsæt, til at indgå klausuler inden lovændringerne træder i kraft.

Samtidig gør Advodan Lyngby opmærksom på, at det forhold, at den nye lov om ansættelsesklausuler for lønmodtager vil få stor betydning for direktører, som ikke længere vil opnå samme beskyttelse, og derfor stilles ringere end tilfældet er nu. 

Yderligere informationer: 
Trine Irmang Østengaard
Tlf: 4588 0555
Mail: trio@advodan.dk

ADVODAN LYNGBY

ADVODAN LYNGBY er et alsidigt advokathus som kan det meste og med specialister i arveforhold, bolig og ejendomshandel, etablering af virksomhed, kontraktforhold og familieret.

Tags:

Multimedia

Multimedia