Sådan kommer du igennem skilsmissen uden krig

En skilsmisse er aldrig let. Men med god hjælp kan det bliver lettere at komme ud på den anden side for både børn og voksne. Advokat Dennis Holm Pedersen giver her fire gode råd til hvordan man bedst kommer igennem en skilsmisse.

Spørgsmålet om, hvor børnene skal bo, når et par går fra hinanden er altid en hjerteknuser. Der er sjældent enighed om, hvordan deleordningen skal tilrettelægges og hvem der skal have bopælsadressen over børnene. Dertil kommer også spørgsmålet om forældremyndigheder og hvilke rettigheder man fraskriver sig, når man ikke længere bor sammen med sine børn.

Advokat Dennis Holm Pedersen fra ADVODAN LYNGBY beskæftiger sig både med bodelingssager og sager om børnenes bopæl og samvær. Som advokat i skilsmissesager møder han parterne i en meget sårbar situation.

Det er vigtigt at man sætter sig ind i reglerne omkring separation og skilsmisse. Det er nemlig ofte usikkerhed og uklarhed der ligger til grund for konflikterne. Når I har styr på dem, handler det om at lave klare aftaler fra starten og få dem skrevet dem ned”, forklarer Dennis Holm Pedersen.

Børnene er det vigtigste

Han oplever ofte, at tingene kører af sporet, når der er børn involveret i en separation eller skilsmisse. Selv i de sager, hvor begge parter går ind med de bedste intentioner om, at sagen skal løses til alles fælles bedste.

En skilsmissesituation er ofte stressende for et barn og børn ønsker ikke at vælge. Derfor er det vigtigt, at I som forældre lytter til barnet, men husker, at det ikke er op til barnet at beslutte, om det vil bo hos mor eller far. Ansvaret er helt og aldeles jeres. Det er jeres ansvar at træffe de svære beslutninger, få et velfungerende samarbejde omkring barnet samt at sørge for, at barnet bliver så lidt påvirket af ændringerne, som muligt.” fortæller Dennis Holm Pedersen.

FIRE GODE RÅD FRA ADVOKATEN

1. Sæt jer ind i reglerne

Sæt jer grundig ind i, hvilke regler der egentlig gælder ved en separation/skilsmisse og ved bodeling. På den måde er I bedre rustet til at gennemføre processen, og I undgår de diskussioner, der kan opstå, hvis den ene eller den anden part har misforstået reglerne.

2. Tænk på børnene

Sørg for at have børnenes behov i fokus, når I tager stilling til forældremyndighed, bopæl og samvær. Accepter, at det er nødvendigt at skulle samarbejde med den anden part. Hvis man holder en ordentlig tone i forbindelse med bruddet, er der større sandsynlighed for, at samarbejdet kan fungere i fremtiden. Og det er afgørende for børnenes trivsel fremadrettet. 

3. Skriv alting ned

Selv om I er enige om vilkårene for bodeling og om, hvad der skal ske med børnene, så sørg alligevel for at få skrevet det ned. På den måde minimerer I risikoen for uenigheder i fremtiden.

4. Kontakt en advokat

Selvom I ikke skal i retten, kan det være en god idé at få advokatbistand. Advokaten kan hjælpe med at få et overblik over reglerne og sagsgangen i de forskellige sager. Husk at udbyttet bliver større, jo tidligere i forløbet man kontakter en advokat.


Læs mere

www.advodan-lyngby.dk/familie kan du hente oplysninger om bl.a. ophævelse af ægteskab, ægtefællebidrag, bodeling, forældremyndighed og samværsregler og meget mere.

Advokat Dennis Holm Pedersen, ADVODAN LYNGBY. Tlf. 45 88 05 55

ADVODAN LYNGBY

ADVODAN LYNGBY er et alsidigt advokathus som kan det meste og med specialister i arveforhold, bolig og ejendomshandel, etablering af virksomhed, kontraktforhold og familieret.

Tags:

Om os

Advodan Lyngby er et alsidigt advokathus som kan det meste og med specialister i arveforhold, bolig og ejendomshandel, etablering af virksomhed, kontraktforhold og har som en af Danmarks eneste speciale i botilbud og socialpædagogiske tilbud. Vi har fokus på dig og det der er vigtigt for dig. Hos os er det din sag, din virksomhed og dit liv det gælder. Du får hurtigt, effektivt og professionelt hjælp til dine juridiske udfordringer eller bare et godt råd.

Multimedia

Multimedia