Alstom færdiggør arbejdet med signal- og hastighedskontroludstyr til RER's linje A

Mellem den 23. juli og 21. august 2017 demonterede Alstom signal- og hastighedskontroludstyr og samlede det igen på linje A i trafiksystemet RER i Paris, hvilket var nødvendigt i forbindelse med fornyelsen af sporet med ballast.

I løbet af den fire uger lange arbejdsproces stillede de 40 medlemmer i Alstoms teams deres ekspertise til rådighed for kunden, RATP, alle ugens dage. RER's linje A blev genåbnet for passagerer den 21. august i overensstemmelse med den tidsplan, RATP havde fastlagt.

I forbindelse med det komplicerede arbejde tog man højde for arbejdsforholdene i tunneler og vanskelige adgangsforhold, og Alstoms teams måtte gribe ind flere forskellige steder på en strækning på flere kilometer. Derudover skulle de meget stramme deadlines overholdes, så trafikken kunne genoptages på den planlagte dato.   Alstoms teams fjernede effektivt mere end 150 stykker signaludstyr, navnlig signallys, ledningsføring og hastighedskontroludstyr på sporene, hvorefter teamene fra Colas Rail kunne gøre deres arbejde.

Herefter arbejdede bygge- og anlægsfirmaet døgnet rundt for at udskifte sporet med ballast. Da det nye spor med ballast var blevet lagt, geninstallerede Alstoms teams signaludstyret og udførte funktionstests for at undgå eventuelle problemer i forbindelse med åbningen af strækningen.

"Dette arbejde bekræfter Alstoms knowhow inden for håndtering af signalarbejde og demonstrerer vores ekspertise og fleksibilitet inden for komplekse urbane jernbaneprojekter, hvilket er til gavn for vores kunder – i dette tilfælde RATP," udtaler Benoit Pellerin, direktør for infrastruktur i Frankrig.

For yderligere information kontakt
Maria Parent, Communications Director,
Alstom Nordics, tlf: 46 76 807 65 50
maria.parent@alstom.com

Om Alstom

Alstom arbejder for at fremme bæredygtig mobilitet, og virksomheden udvikler og sælger systemer, udstyr og tjenester til transportsektoren. Alstom tilbyder en komplet række løsninger (lige fra højhastighedstog til metroer, sporveje og e-busser), passagerløsninger, tilpassede tjenester (vedligeholdelse, modernisering), infrastruktur- og signalløsninger samt digitale mobilitetsløsninger. Alstom er verdensførende inden for integrerede transportsystemer. Virksomheden omsatte for € 7,3 milliarder og modtog bestillinger for € 10,0 milliarder i regnskabsåret 2016/17. Alstom har hovedkontor i Frankrig, er til stede i over 60 lande og har 32.800 medarbejdere. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links