Alstom har indgået kontrakt om at udstyre 117 regionaltog i Sverige med indbyggede ERTMS-togkontrolsystemer

Report this content

Alstom har fået tildelt en kontrakt om at udstyre to X61-flåder af Coradia Nordic-tog med ERTMS (1) -togkontrolsystem (2), den samlede flåde på 99 tog til Skånetrafiken og 18 tog til Östgötatrafiken. Installationerne starter i juni 2022 og slutter i marts 2026. Kontraktens værdi er ca. 200 mio. kr. (ca. 27 mio. euro).

Alstom skal installere en løsning, der indeholder et dobbelt system, som gør det muligt for togene at køre på ældre strækninger udstyret med ATC-2-systemet (3), samtidig med at de kan køre på strækninger, der for nylig er udstyret med ERTMS niveau 2-systemet. Designet af det dobbelte system deler indbyggede komponenter, så ATC-2-funktionaliteten leveres uden ekstra hardware.

Alstom er Nordens største jernbaneaktør og markedsførende inden for ERTMS. Sidste år vandt Alstom den største igangværende installationskontrakt i Sverige for AB Transitio om at udstyre en flåde på 111 regionaltog med en lignende løsning, der skal være klar i november 2023. Alstom installerer også ERTMS på alle danske tog samt på alle skinner i Øst-Danmark.

"Vi er meget glade for at kunne levere en indbygget togkontrolløsning til Skånetrafiken, en af de største passagerflåder i Sverige, samt til en stærk lokal aktør såsom Östgötatrafiken. Vi har i øjeblikket vedligeholdelseskontrakten for begge flåder.  Vi har bygget togene, og nu vil vi udnytte vores erfaring i verdensklasse til at installere en ny indbygget digital signalløsning", siger Rob Whyte, adm. direktør for Alstom Nordics & Russia.

”Investeringen i at installere et nyt ERTMS-signalsystem på vores regionaltog sker gennem et godt samarbejde mellem Skånetrafiken og AB Östgötatrafiken," siger Magnus Andersson, Business Manager for drift og køretøjer i Skånetrafiken.

"Med denne investering i det nye signalsystem for de to lokale togflåder i Östergötland og Skåne sikrer vi, at vi har fuldt funktionsdygtige køretøjer, når den svenske Transportstyrelse introducerer ERTMS track side systemer på de strækninger, vi driver," siger Tobias Runesson, Driftschef for tog i Östgötatrafiken.

Projektet vil blive leveret af Alstom Sverige sammen med Alstoms ERTMS-kompetencecenter i Charleroi, Belgien. Installationsdesign og forsyningskæde vil blive udført af Alstom-teamet i København.European Train Control System (ETCS, Det europæiske togkontrolsystem) for samspillet mellem jernbaner har flere mål: at lette grænseovergange, åbne jernbanesignalmarkedet, øge transporthastigheden, reducere intervallet mellem to tog, sænke vedligeholdelsesomkostningerne og garantere maksimal sikkerhed.  Alstom er verdensførende inden for ETCS med projekter i 30 lande. Til dato har tog udstyret med Alstoms digitale signalteknologi ATLAS dækket mere end 250 millioner kilometer, herunder DB's ICE 3-højhastighedsflåde.

 

(1) European Rail Traffic Management System

(2) Digital togkontrol eller signalering indebærer optiske, akustiske eller elektroniske signaler, der overfører oplysninger i form af signaludtryk under jernbanedrift.

(3) Automated Train Control (automatisk togkontrol), niveau 2 (ATC-2) er det nuværende digitale togkontrolsystem, der bruges i Sverige

For yderligere information kontakt
Maria Parent, Communications Director,
Alstom Nordics, tlf: +46 76 807 65 50
maria.parent@alstom.com

Om Alstom

Alstom viser vejen til en bæredygtig fremtid ved at udvikle og lancere mobilitetsløsninger, der skaber et bæredygtigt fundament for fremtidens transport. Alstoms produktportefølje spænder fra højhastighedstog, metroer, monorail, letbaner og e-busser til integrerede systemer, skræddersyede tjenester, infrastruktur, signalsystemer og digitale mobilitetsløsninger. Efter at Bombardier Transportation er blevet en del af Alstom den 29. januar 2021, beløber den nye koncerns kombinerede omsætning sig til € 15,7 milliarder for den 12-månedersperiode, der sluttede den 31. marts 2021*. Alstom, der har hovedkontor i Frankrig, er nu til stede i over 70 lande og beskæftiger 75.000 medarbejdere. I Norden har Alstom omkring 2000 medarbejdere og har hovedkontor i Stockholm.www.alstom.com www.alstom.com/nordics
¹ urevideret proforma

Abonner

Multimedia

Multimedia