Efter halvandet års vellykket prøvedrift med verdens første to brinttog begynder næste projektfase

Report this content
  • Daglig passagerdrift har til fulde vist, at brændselscelleteknologi er enormt pålidelig
  • Regelmæssig tankning af 14 brintdrevne Coradia iLint regionaltog starter i 2022

Efter 530 dage og mere end 180.000 kørte kilometer blev den vellykkede prøvekørsel af verdens to første brinttog officielt afsluttet i slutningen af februar. To prøveserier af Alstoms Coradia iLint-model har fragtet passagerer siden september 2018.

Fra 2022 skal 14 tog i Coradia iLint-serien erstatte de eksisterende dieseltog. LNVG var det første trafikselskab, der troede på brintteknologien og investerede i den ved at bestille 14 Coradia iLint-tog samt 30 års vedligehold og strømforsyning. Dette projekt viser betydningen af grøn mobilitet for delstaten Niedersachsen. Alstom, som er en af de førende togproducenter i Europa, skal producere brinttogene til LNVG og stå for vedligehold af togene på sin fabrik i Salzgitter. Gas- og ingeniørvirksomheden Linde skal bygge og drive en brinttankstation til togene nær Bremervörde station.

"De to tog i prøveserien af Coradia iLint har det seneste halvandet år vist, at brændselscelleteknologi fint kan bruges i forbindelse med den daglige passagerbefordring. Det gør os til en vigtig drivkraft på vejen mod emissionsfri og bæredygtig mobilitet inden for jernbanetransport," siger Jörg Nikutta, direktør for Tyskland og Østrig hos Alstom Transport Deutschland GmbH. "Vi har også fået værdifuld viden om prøvekørslen af brinttog med henblik på videreudvikling af fremdriftsteknologien." 

"Vi er stolte af, at vi var det første jernbaneselskab i verden, der fik lov til at drive de første to brinttog på Weser-Elbe-jernbanenettet. Lige fra begyndelsen var passagererne meget nysgerrige omkring togene og den nye fremdriftsteknologi. Ud over det meget lave støjniveau blev brinttoget populært på grund af den emissionsfrie drift, især i lyset af klimaforandringerne. Driften af iLint var særligt motiverende for vores lokomotivførere," udtaler Andreas Wagner, leder af SPNV-divisionen og tegningsberettiget hos Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (evb).

Carmen Schwabl, adm. direktør for LNVG, tilføjer: "Med den veloverståede prøvekørsel er kravene til den fortsatte drift af brinttogene fra 2022 opfyldt. LNVG bidrager således til implementering af bæredygtige, innovative og grønne mobilitetsløsninger, især i landdistrikterne."

"Her har Alstom skrevet brinthistorie. Projektet har stor betydning for industripolitikken, der rækker langt ud over Tysklands grænser. Her ser vi det første konkurrencedygtige produkt inden for brintmobilitet på industrielt plan," siger Niedersachsens minister for økonomi og transport, Dr. Bernd Althusmann.

"Det tyske forbundsministerium for transport støtter rigtig gerne den moderne mobilitets fyrtårn: brinttoget i Bremervörde. Dette projekt er trods alt et flagskib for fremtidens mobilitet," siger Enak Ferlemann, parlamentarisk statssekretær i forbundsministeriet for transport og digital infrastruktur. Brint er et virkeligt effektivt alternativ til diesel – med lav udledning. Disse tog kan køre rent og miljøvenligt, særligt på sekundære strækninger, hvor køreledninger enten er uøkonomiske eller endnu ikke er tilgængelige. Vi vil gerne se flere af denne slags anvendelser."

Om Coradia iLint
Coradia iLint er det første passagertog i verden, der drives af en brintbrændselscelle, som genererer elektrisk energi til fremdriften. Dette helt emissionsfrie tog er støjsvagt og udleder kun vanddamp og kondensvand. Toget indeholder flere forskellige innovationer: ren energiomdannelse, fleksibel energilagring i batterier og intelligent styring af fremdriften og den tilgængelige energi. Det er udviklet specielt til brug på ikke-elektrificerede strækninger og muliggør ren, bæredygtig togdrift.

For yderligere information kontakt
Maria Parent, Communications Director,
Alstom Nordics, tlf: 46 76 807 65 50
maria.parent@alstom.com

Om Alstom
Alstom viser vejen til en grønnere og smartere mobilitet verden rundt, ved at udvikle og sælge integrerede systemer, der baner vej for et bæredygtigt fundament for fremtidens transport. Alstom tilbyder en række udstyr og serviceydelser, fra højhastighedstog, metroer, sporveje og e-busser til integrerede systemer, skræddersyede løsninger, infrastruktur, signalsystemer og digitale mobilitetsløsninger. I regnskabsåret 2018/2019 omsatte Alstom for € 8,2 milliarder og modtog bestillinger for € 9,9 milliarder. Alstom har hovedkontor i Frankrig, er til stede i over 60 lande og har 38.900 medarbejdere. I Norden har Alstom omkring 500 medarbejdere og har hovedkontor i Stockholm.www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links