Verdenspremiere: Alstoms brinttog skal fragte passagerer i Niedersachsen

Report this content

Det var en verdenspremiere, der blev fejret af Alstom, som er en af Europas største producenter af jernbanesystemer, Niedersachsens minister for økonomi og transport, Forbundstrafikministeriet og trafikselskaberne Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) og Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) i Bremervörde søndag den 16. september. Foran de mange gæster og pressefolk fra Tyskland og udlandet rullede verdens første brændselscelledrevne brinttog ind på stationen. Coradia iLint, som Alstom har bygget i Salzgitter i Tyskland, er udstyret med brændselsceller, der omdanner brint og ilt til elektricitet og dermed fjerner forurenende emissioner i forbindelse med fremdriften. Fra den 17. september skal to af disse tog bruges til kommerciel togdrift og køre efter en fast tidsplan i Niedersachsen.

Indtil videre er det rejsende på EVB's Elbe-Weser-jernbanenet, der kan se frem til verdens første rejse med de støjsvage og emissionsfri tog, der kan køre helt op til 140 km/t. Coradia iLint-togene skal køre på LNVG's næsten 100 km lange strækning mellem Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde og Buxtehude og erstatter EVB's nuværende flåde af dieseltog. De nye tog skal tankes ved en mobil brinttankstation. Den gasformige brint pumpes ind i togene fra en 40 fod høj stålbeholder ved siden af sporene på stationen i Bremervörde. Togene kan køre 1.000 km på én tankfuld, hvilket er nok til en hel dag. Efter planen skal en stationær tankstation på EVB's arealer tages i drift i 2021, hvor Alstom skal levere yderligere 14 Coradia iLint-tog til LNVG.  

"Dette er en revolution for Alstom og for mobilitetens fremtid. Verdens første brændselscelledrevne brinttog skal fragte togpassagerer og er klar til serieproduktion," understreger bestyrelsesformand og CEO for Alstom Henri Poupart-Lafarge. "Coradia iLint er starten på en ny æra inden for emissionsfri jernbanetransport. Denne nyskabelse er resultatet af en fransk-tysk holdindsats og et bevis på et vellykket samarbejde på tværs af grænserne."

Niedersachsens minister for økonomi og transport, Dr. Bernd Althusmann, hvis ministerium har støttet LNVG's køb af yderligere 14 brinttog med mere end € 81 millioner, er imponeret: "Testkørslen starter i dag, og Niedersachsen udfører et ægte pionerarbejde inden for lokal transport i samarbejde med Alstom og EVB. Den emissionsfri fremdriftsteknologi i Coradia iLint er et miljøvenligt alternativ til konventionelle dieseltog, især på ikke-elektrificerede strækninger," forklarer han. "Ved virkelig at bevise, at brændselscelleteknologien kan bruges i den daglige togdrift, sætter vi kursen for, at jernbanetransport i vid udstrækning bliver miljøvenlig og emissionsfri fremover. Delstatsregeringen i Niedersachsen er stolt af at sætte dette trendsættende projekt på skinner sammen med LNVG."

Forbundsregeringen har aktivt støttet udviklingen og afprøvningen af den nye fremdriftsteknologi i Niedersachsen ved at skaffe midler fra det nationale innovationsprogram for brint- og brændselscelleteknologi.

Enak Ferlemann, som er forbundsregeringens viceminister for jernbanetransport og parlamentarisk statssekretær under forbundsministeren for transport og digital infrastruktur, siger det kort og klart: "Dette er en verdenspremiere i Tyskland. Vi sætter det første passagertog med brændselscelleteknologi på sporene. Det er et stærkt symbol på fremtidens mobilitet. Brint er et reelt og effektivt lavemissionsalternativ til diesel. Disse tog kan køre rent og miljøvenligt, særligt på sekundære strækninger, hvor køreledninger enten er uøkonomiske eller endnu ikke er tilgængelige.” Han tilføjer: "Derfor støtter og finansierer vi denne teknologi for at udvide den."  

For direktøren for LNVG Carmen Schwabl, hvis selskab står for togpassagertransporten mellem Nordsøen og bjergene i Harzen og derfor betaler en årlig godtgørelse på omkring € 300 millioner til jernbaneselskaberne, er brugen af brændselscelleteknologi også en strategisk beslutning. Hun ser LNVG i en national pionerrolle: "Med de to Coradia iLint-tog og med brug af yderligere 14 brinttog fra slutningen af 2021 er vi det første trafikselskab til transport af togpassagerer, der erstatter eksisterende dieselkøretøjer med emissionsfrie køretøjer og dermed bidrager til at opfylde miljøbeskyttelsesmålene." LNVG's direktør ser længere ind i fremtiden: "Vi gør det også, fordi ca. 120 dieseltogsæt i vores køretøjspark vil nå slutningen af deres levetid inden for de næste 30 år, hvilket betyder, at de skal udskiftes. Erfaringerne fra dette projekt hjælper os med at finde en bæredygtig og praktisk løsning."

Med omkring 2 millioner togpassagerer og omkring 4 millioner buspassagerer om året er EVB blandt de største mobilitetsudbydere i Elbe-Weser-trekanten. Den traditionelle virksomhed, som har eksisteret i over 100 år, og som har omkring 550 medarbejdere, ser frem til "fremtidens tog". EVB's direktør Dr. Marcel Frank understreger:  "Det er en stor milepæl, at vi skal bruge verdens første brintdrevne tog i Elben-Weser-nettet til passagerbefordring mellem Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde og Buxtehude – ikke kun for regionen og os, men også for togpassagertransport på verdensplan. For EVB er dette starten på emissionsfri mobilitet."  

Billeder af begivenheden: reneframpe.com/clients/evb

Yderligere oplysninger om Coradia iLint: https://als.ptn.rs/a/158013

Kontakt til pressen:  

Tanja Kampa
Alstom
0049 5341 900 7690    
tanja.kampa@alstomgroup.com

Andrea Stein
EVB   
0049 4761 9931-452   
andrea.stein@EVB-elbe-weser.de

Dr. Eike Frenzel          
Niedersachsens ministerium for økonomi, beskæftigelse og trafik
0049 511 120   5427
eike.frenzel@mw.niedersachsen.de 

Rainer Peters
LNVG
0049 511 533 33 170
peters@lnvg.de

Abonner

Multimedia

Multimedia