300 ”superruter” står for 20 procent af al flytrafik viser rapport

  • En ny rapport fra Amadeus viser, at 300 ”superruter” har over 1 million passagerer hver – svarende til 20 procent af al flytrafik på globalt plan.
  • Flytrafikken var i 2012 højere end det foregående år i samtlige regioner i verden med en betydelig vækst på 9 procent i Asien og 6 procent i Latinamerika.
  • Asien er det flymarked i verden, der har den største konkurrence. 75 procent af ruterne serviceres af tre eller flere flyselskaber, mens kun 25 procent af ruterne serviceres af et eller to flyselskaber.
  • Mellemøsten er et hurtigt voksende knudepunkt for flytrafik mellem Europa og Asien. Flytrafikken via Mellemøsten voksede med ca. 20 procent fra 2011 til 2012.
  • Udbredelsen af lavprisselskaber er størst i Europa og Nordamerika med henholdsvis 38 og 30 procent.

Stockholm, den 2. maj 2013: En ny analyse fra Air Traffic Travel Intelligence, udarbejdet af Amadeus, viser at den globale flytrafik samlet set steg med fem procent fra 2011 til 2012. Asien er det største, hurtigst voksende og mest konkurrenceudsatte flymarked. Analysen, som indeholder omfattende data over passagervolumen med både direkte og indirekte salg af flysæder, viser at Asien havde en årlig vækst på 9 procent fra 2011 til 2012, efterfulgt af Latinamerika, som havde en vækst på 6 procent. Air Traffic Travel Intelligence, som indgår i Amadeus Travel Intelligences portefølje, beregner den mest korrekte volumen af flypassagerer for alle ”Origin and Destination”[1] (O&D)-ruter over hele verden.

Andre konklusioner fra analysen viser, at 22 procent af flyrejserne på globalt plan er koncentreret om kun 300 ruter. Hver af disse ruter transporterer årligt over en million passagerer. 69 procent af alle flyrejser på globalt plan foretages på større ruter med mere end 100.000 passagerer årligt.

Taler vi om tilsluttende flytrafik, er Mellemøsten en betydelig region med de tre primære lufthavne i Doha, Abu Dhabi og Dubai. Tilsammen står disse for ca. 15 procent af al flytrafik fra Asien til Europa og fra Europa til den sydvestlige Stillehavsregion. Flytrafikken mellem Europa og Asien via Mellemøsten vokser med ca. 20 procent om året.

Asien er det flymarked i verden, der har den største konkurrence. 75 procent af regionens flytrafik håndteres af tre eller flere flyselskaber. Og 27 procent af regionens flytrafik håndteres af fem eller flere flyselskaber. Konkurrencen står i skarp kontrast til andre regioner som f.eks. Mellemøsten og Europa, hvor kun halvdelen af flytrafikken håndteres af tre eller flere flyselskaber.[2]

Flere resultater

  • Den globale flytrafik er stærkt koncentreret. 1.000 ruter står for 40 procent af al trafik.
  • Syv ud af ti af verdens mest trafikerede flyruter findes i Asien. Jeju-Seoul i Sydkorea er fortsat verdens mest trafikerede flyrute. Sapporo-Tokyo har overtaget andenpladsen fra Rio de Janeiro-Sao Paulo, som nu ligger på en tredjeplads.
  • 35 procent af flytrafikken i Europa og Nordamerika sker på mindre ruter med færre end 100.000 passagerer årligt. I andre regioner er forholdet omvendt, f.eks. i Asien, hvor 85 procent af flytrafikken sker på ruter med over 100.000 passagerer om året.
  • Europa har den største udbredelse af lavprisflyselskaber. I 2012 stod de for 38 procent af al flytrafikken. Også det sydvestlige Stillehavsområde og Nordamerika har en høj andel af lavprisflyselskaber med henholdsvis 37 og 30 procent. I de hurtigst voksende markeder er andelen betydeligt mindre. I Mellemøsten står lavprisflyselskaberne kun for 14 procent af flytrafikken, og i Asien og Latinamerika er andelen på henholdsvis 19 og 25 procent.

– Den globale flyindustri er stærkt præget af forandring og skærpet konkurrence, hvilket rapporten også bekræfter. Udviklingen betyder, at flyselskaberne og rejseindustrien i stadig større udstrækning bliver nødt til at basere deres operative beslutninger på indsigt i og analyse af de data, der indsamles, for at kunne identificere muligheder og risici, så snart de opstår, udtaler Jesper Söderström, adm. direktør hos Amadeus Scandinavia.

For mere information kontakt:

Kontaktinformation
Jesper Söderström
Adm. direktør, Amadeus Scandinavia
Tel: +46 8 458 05 00
E-mail: jesper.soderstrom@sca.amadeus.com


Om Amadeus
Amadeus er en førende leverandør af avancerede teknologiske løsninger til rejsebranchen på verdensplan. Kundegrupperne omfatter rejseleverandører (flyselskaber, hoteller, jernbaneselskaber og færgeselskaber m.v.), rejsebureauer (fysiske og internetbaserede) samt rejsekøbere (virksomheder og forretningsrejsebureauer).

Amadeus-koncernen beskæftiger mere end 10.000 medarbejdere fordelt på Madrid (koncernledelse og markedsføring), Nice (udvikling) og Erding (drift) samt 73 lokale Amadeus-virksomheder verden over.

Amadeus bygger på en transaktionsbaseret forretningsmodel, der i 2012 genererede mere end 947 millioner fakturerbare rejsetransaktioner. I 2011 havde virksomheden en tilsvarende omsætning på 2.910 millioner EUR og en EBITDA på 1.108 millioner EUR.

Amadeus er noteret på den spanske aktiebørs under børskoden "AMS.MC" og indgår i indekset IBEX 35.

Læs mere om Amadeus på www.amadeus.com/sca.


[1] En Origin & Destination (O&D)-rute defineres som en rute mellem en oprindelses- og slutdestination, dvs. som en absolut linje mellem punkt A og B. Passagerer kan være tilsluttende passagerer, der har fløjet flere segmenter for at nå frem til deres slutdestination, men det er en O&D-analyse uvedkommende. Vi er interesserede i rejsen mellem den oprindelige destination og slutdestinationen.
[2] Hvis der ved en booking er fire konkurrerende selskaber, der slås om bookingen, og et af selskaberne har en markedsandel på < 5 %, betragter analysen dette som tre selskaber, der konkurrerer om aktiviteten.

Tags:

Multimedia

Multimedia