Boozt AB kvartalsrapport, 1 januar – 30 september 2018

Nettoomsætningsvækst på 37% (31% justeret for valuta) i tredje kvartal af 2018 drevet af 32% vækst i Boozt.com og 197% i Booztlet.com. Justeret EBIT margin faldt 1,2%-point til -4,0%. For de første ni måneder var nettoomsætningsvæksten 38% (justeret for valuta 33%) og justeret EBIT margin steg 0,6%-point til 0,3%. Forventningen til væksten for 2018 er uændret mens forventningen til justeret EBIT margin justeres til intervallet 1,5% til 2% (tidligere svagt stigende fra 2,4%).

SEK millioner    Q3, 2018    Q3, 2017    Ændring    ÅTD, 2018    ÅTD, 2017    Ændring
Nettoomsætning 625.0 454.9 37.4% 1,891.5 1,372.2 37.8%
Bruttoresultat 228.9 177.8 28.7% 745.4 583.6 27.7%
EBIT -28.8 -11.8 144.4% -1.0 -120.8 -99.1%
Justeret EBIT -25.0 -12.5 100.6% 5.8 -4.1 n.m.
Periodens resultat -22.7 -12.4 82.2% -9.8 -98.7 -90.1%
Organisk vækst, % 37.4% 45.7% -8.2 pp 37.8% 47.7% -9.8 pp
Bruttomargin, % 36.6% 38.8% -2.1 pp 39.4% 42.5% -3.1 pp
EBIT-margin, % -4.6% -2.6% -2.0 pp -0.1% -8.8% 8.7 pp
Justeret EBIT-margin, % -4.0% -2.7% -1.2 pp 0.3% -0.3% 0.6 pp

Adm. direktør Hermann Haraldsson udtaler: ”Væksten i kvartalet var i overensstemmelse med vores forventninger, og demonstrerer i et udfordrende og konkurrencepræget marked værdien af vores fleksible og agile forretningsmodel. Jeg glæder mig især over den succesfulde lancering af adidas, som fandt sted i midten af september; adidas er hurtigt ved at blive et af vores topmærker. Jeg vil også gerne fremhæve Booztlets performance og udvikling, hvor vores øgede fokus på netop Booztlet muliggør et større sats på off-price segmentet.”

”Som forventet blev markedet i 3. kvartal - på grund af den usædvanligt lange og varme sommer - påvirket af kraftige kampagneaktiviteter, som var gældende det meste af kvartalet. For at sikre et sundt varelager blev vores 3. kvartal også påvirket af forhøjede kampagneaktiviteter og gav dermed et øget pres på bruttomargin. Den negative udvikling i EBIT for kvartalet var således drevet af den lavere bruttomargin samt et større end forventet tab i den nystartede offline Beauty by Boozt butik i København. Dette blev kun delvist opvejet af forbedrede operationelle omkostningsprocenter."

"Vores forventning om omsætningsvækst på mere end 36% for helåret 2018 fastholdes, nu når vi går ind i årets sidste kvartal. På grund af et større tab end forventet i vores nye offline beautyshop i København og med det øgede antal kampagneaktiviteter, vi ser i markedet i øjeblikket, forventes vores justerede EBIT-margin at ende på 1,5-2% for helåret. Med fase 2 i AutoStore-ekspansionen afsluttet og et meget sundt varelager, glæder vi os til at byde nye såvel som eksisterende kunder velkommen til de store shoppingevents i 4. kvartal."

Forventninger til 2018*                                          21 november 2018           17 august 2018
Nettoomsætningsvækst    Mere end 36% Mere end 36%
Justeret EBIT-margin 1,5% - 2%                Svagt stigende fra 2,4%

*forudsat konstante valutaer fra offentliggørelsen af dette og resten af regnskabsåret.


Telefonkonference / audiocast

Boozt’ koncernchef, Hermann Haraldsson og CFO, Allan Junge-Jensen, vil præsentere kvartalsrapporten den 21. november 2018 kl. 09.30 CET på en telefonkonference / audiokast. Præsentationen afholdes på engelsk og vil blive fulgt af en Q&A-session. Spørgsmål kan stilles via telefonkonference eller skriftligt via audiocast.

Præsentationsmaterialet vil være tilgængeligt på Boozt’ hjemmeside.


For yderligere information:

Boozt AB (publ)

Hermann Haraldsson / CEO / Tel: +45 20 94 03 95 / E-mail: heha@boozt.com 

Allan Junge-Jensen / CFO / Tel: +45 41 19 70 60 / E-mail: ajj@boozt.com  

Anders Enevoldsen/ Kommunikations- & IR-direktør/ Phone: +45 53 50 14 53 / Email: anen@boozt.com 

Disse oplysninger er information som Boozt AB er pligtig til at offentliggøre jf EU's markedsmisbrugsforordning og den svenske værdipapirlov (lagen om värdepappersmarknaden). Oplysningerne er afgivet via ovennævnte kontaktperson og er beregnet til offentliggørelse den 21 november 2018 kl. 08.00 CET. 


Boozt er en førende og hastigt voksende teknologivirksomhed, der sælger modetøj online. Boozt omsatte for 2,0 mia. kr. i 2017. Boozt tilbyder sine kunder et moderne udvalg af modemærker, der er relevante for en bred vifte af livsstilsorienterede kunder, hovedsageligt via Boozt.com. Virksomheden er fokuseret på at bruge avanceret, internt udviklet teknologi til at levere den bedst mulige kundeoplevelse. Udover Boozt.com driver firmaet også webshoppen Booztlet.com og detailbutikkerne Booztlet og Beauty af Boozt i Danmark. For mere information, besøg www.booztfashion.com.

Tags:

Citater

Væksten i kvartalet var i overensstemmelse med vores forventninger, og demonstrerer i et udfordrende og konkurrencepræget marked værdien af vores fleksible og agile forretningsmodel.
Hermann Haraldsson, CEO hos Boozt