Boozt AB kvartalsrapport, 1 januar – 31 marts 2019

Nettoomsætningsvækst på 29% (28% i lokal valuta) i første kvartal af 2019 drevet af 25% vækst i Boozt.com og 104% vækst i Booztlet.com. Justeret EBIT margin faldt 0,8%-point til -1,6%.

SEK millioner  Q1, 2019 Q1, 2018   Ændring
Nettoomsætning 712,4 551,9   29,1%
Bruttoresultat 269,7 217,9   23,8%
EBIT -21,0 -6,4   -229%
Justeret EBIT -11,3 -4,1   -175%
Periodens resultat -20,2 -11,2   -79,5%
Indtjening per aktie (SEK) -0,35 -0,20 -77,2%
Organisk vækst, % 29,1% 31,1%   -2,0 pp
Bruttomargin, % 37,9% 39,1%   -1,3 pp
EBIT-margin, % -2,9% -1,2%   -1,8 pp
Justeret EBIT-margin, % -1,6% -0,7%   -0,8 pp

Adm. direktør Hermann Haraldsson udtaler: ”Første kvartal udviklede sig stort set i overensstemmelse med vores forventninger med en vækst i nettoomsætningen på 29%. Kundetilfredsheden er fortsat høj, og True Frequency fortsætter med at stige, hvilket - kombineret med en kundetilgang på et højt niveau - bekræfter vores stærke fremdrift. Den gennemsnitlige ordreværdi var i første kvartal påvirket af en stigning i antallet af returer. Sammenlignet med sidste år er den gennemsnitlige bruttoordreværdi dog uændret, fordi lavere priser er opvejet af en stigning i antal varer pr. ordre, en stigning der er drevet af stærk vækst i vores nyere kategorier. I løbet af de seneste 12 måneder har den gennemsnitlige ordreværdi og returprocenten været stabile, men vi følger udviklingen nøje.”

Bruttomarginen forblev under pres, da markedet har været præget af overskudsvarer fra sæsonen Efterår/Vinter 2018. Denne afsmittende virkning fra sidste år kunne kun delvis opvejes af vores øgede indkøb af kampagnevarer, hvilket resulterede i en bruttomargin på 1,3%-point lavere end sidste år. Driftsomkostningerne blev negativt påvirket af den lavere gennemsnitlige ordreværdi, som dog delvis blev opvejet af et fald i prisen for akkvisition af nye kunder. Det førte til SEK 7 milliloner lavere justeret EBIT i forhold til sidste år, hvoraf halvdelen var relateret til vores fysiske beauty-butik i København.”

"Vores kategorier, især sport og beauty, fortsætter den stærke vækst, og jeg er opløftet af at se udviklingen i vores online outlet, Booztlet.com. Vi tilfører flere ressourcer til Booztlet.com (personale og marketingaktiviteter), og i kombination med vores erfaring fra at opbygge Boozt.com til en førende online modedestination, begynder vi at kunne se resultater. Det er stadig tidligt i udviklingen af Booztlet.com, men vi tror, at potentialet er enormt. Vores fysiske flagship beauty-butik presser fortsat profitabiliteten, men viser fremgang. Desuden har vi truffet beslutning om at lukke vores fysiske beauty-butik i Roskilde for at begrænse tabet i ”Other”-segmentet. Godt igennem de udfordrende første måneder af 2019 fastholder vi guidance på over 27% vækst i nettoomsætningen og en forbedret justeret EBIT-margin sammenlignet med 2018.”

Forventninger till 2019* Realiserat 2018 Uændret fra forventningerne d. 21 februar 2019
Netoomsætningsvækst 38,1% Over 27%
Justeret EBIT margin 2,3% Forbedret fra 2018

*forudsat konstante valutaer fra offentliggørelsen af meddelelsen d. 21 februar 2019 og resten af regnskabsåret.

Telefonkonference / audiocast

Boozt koncernchef, Hermann Haraldsson og CFO, Allan Junge-Jensen, vil præsentere kvartalsrapporten den 15. maj 2019 kl. 09.30 CET på en telefonkonference / audiokast. Præsentationen afholdes på engelsk og vil blive fulgt af en Q&A-session. Spørgsmål kan stilles via telefonkonferencen eller skriftligt via audiocast.

Præsentationsmaterialet vil være tilgængeligt på Boozt hjemmeside.

For yderligere information:

Hermann Haraldsson / CEO / Tel: +45 20 94 03 95 / E-mail: heha@boozt.com 

Allan Junge-Jensen / CFO / Tel: +45 41 19 70 60 / E-mail: ajj@boozt.com  

Anders Enevoldsen/ IR & kommunikations-direktør/ Phone: +45 53 50 14 53 / Email: anen@boozt.com 

Disse oplysninger er information som Boozt AB er pligtig til at offentliggøre jf EU's markedsmisbrugsforordning. Oplysningerne er afgivet via ovennævnte kontaktperson og er beregnet til offentliggørelse den 15 maj 2019 kl. 08.00 CET. 


Boozt er en førende og hastigt voksende teknologivirksomhed, der sælger modetøj online. Boozt omsatte for 2,8 mia. kr. i 2018. Boozt tilbyder sine kunder et moderne udvalg af modemærker, der er relevante for en bred vifte af livsstilsorienterede kunder, hovedsageligt via Boozt.com. Virksomheden er fokuseret på at bruge avanceret, internt udviklet teknologi til at levere den bedst mulige kundeoplevelse. Udover Boozt.com driver firmaet også webshoppen Booztlet.com og detailbutikkerne Booztlet og Beauty af Boozt i Danmark. For mere information, besøg www.booztfashion.com.

Tags:

Dokumenter og links

Citater

Første kvartal udviklede sig stort set i overensstemmelse med vores forventninger med en vækst i nettoomsætningen på 29%. Kundetilfredsheden er fortsat høj, og True Frequency fortsætter med at stige, hvilket - kombineret med en kundetilgang på et højt niveau - bekræfter vores stærke fremdrift.
Adm. direktør Hermann Haraldsson