Danske boligsælgere vil bryde mæglernes monopol

Det nye store bolig-site BOLIGhandel.dk gør det lettere for boligsælgerne at spare salæret til ejendomsmægleren og sælge deres bolig selv uden at slække på den juridiske sikkerhed.

Ejendomsmæglerne har indtil nu siddet tungt på salget af boliger i Danmark, men flere og flere boligsælgere ønsker at sælge deres bolig på egen hånd. Danske BOLIGadvokater medvirker derfor aktivt på det nye boligsite, der gør det lettere for boligsælgerne at sælge deres bolig på egen hånd.

Det har altid været muligt at sælge sin bolig med hjælp fra en Dansk BOLIGadvokat, men de færreste boligsælgere har kendt til mulighederne. Det ændrer vi nu på ved at stille vores juridiske ekspertise til rådighed via BOLIGhandel.dk til gavn for både boligsælgerne og -køberne”, fortæller formanden for Danske BOLIGadvokater, Jan Schøtt-Petersen.

På BOLIGhandel.dk får boligsælgerne hjælp til at komme sikkert igennem en bolighandel uden brug af ejendomsmægler. Ved hjælp af en let forståelig og intuitiv vejledning guides boligsælgerne frem til det boligsalg, der passer bedst til deres behov. Samtidig kan boligsælgerne i gennemsnit spare omkring 1-2 månedslønninger på at sælge selv.

De forskellige muligheder for salg af bolig, som boligsælgerne kan benytte sig af på BOLIGhandel.dk skal bryde det monopol, som landets ejendomsmæglere tidligere har haft på salg af bolig.

I alt for lang tid har mæglerne haft et monopol-lignende greb i salget af private boliger, men boligsælgerne efterspørger nye fleksible løsninger, der passer til deres individuelle behov. Med BOLIGhandel.dk har de danske bolighandlende fået en uafhængig og tryg platform til køb og salg af boliger”, forklarer formanden for Danske BOLIGadvokater, Jan Schøtt-Petersen.

Det nye bolig-site gør bolighandlen lettere for både købere og sælgere. På BOLIGhandel.dk vises samtlige boliger, som er til salg i Danmark også sommerhuse, tvangsauktioner, andelsboliger og alle de boliger, hvor ejer har valgt at sælge boligen selv.

Mere om BOLIGhandel.dk

  • BOLIGhandel.dk guider boligsælgere og –købere sikkert og trygt igennem deres bolighandel
  • Boligsælgere kan sælge deres bolig uden brug af mægler
  • Boligsælgerne kan ganske nemt tilknytte en Danske BOLIGadvokat, som kan sikre dem en tryg bolighandel
  • Undervejs i både salgs- og købsprocessen præsenteres relevant juridisk, økonomisk og forsikringsmæssigt  indhold, der hjælper til en sikker handel
  • Forskellige tilbud gør det nemt at for private at annoncere boligen professionelt
  • Guides til både køb og salg af bolig
  • Guide omkring køb af bolig på tvangsauktion

Formand for Danske BOLIGadvokater, advokat Jan Schøtt-Petersen. Mobil: 3060 3311

Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Det betyder bl.a., at en dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Og det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag godt 150 medlemmer fordelt over hele landet. Du kan læse mere på www.danskeboligadvokater.dk, og www.facebook.com/danskeboligadvokater og www.youtube.com/danskeboligadvokater.

Tags:

Om os

Danske BOLIGadvokater er en landsdækkende forening med ca. 150 advokater, der alle besidder et højt fagligt niveau inden for boligrådgivning. Et fagligt niveau, som bl.a. sikres gennem løbende efteruddannelse og kontrol. Foreningens medlemmer har fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. En BOLIGadvokat er fuldstændig uafhængig. Når en BOLIGadvokat rådgiver om lån, finansiering, forsikring eller lignende, må han/hun ikke hverken direkte eller indirekte have en økonomisk interesse i resultatet af rådgivningen. En BOLIGadvokat må naturligvis altid kun rådgive den ene part i en handel, da køber og sælger som udgangspunkt har forskellige interesser. Medlemmerne af foreningen har forpligtet sig til at anvende foreningens koncepter for henholdsvis køberrådgivning og sælgerrådgivning. Herudover stilles der krav til medlemmerne om kursusdeltagelse, og alle medlemmer er forpligtet til at modtage besøg af en auditor, som skal kontrollere at medlemmerne lever op til deres forpligtelser. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag omkring 150 medlemmer fordelt over hele landet.

Multimedia

Multimedia