Gør det ordentligt eller drop ejendomsvurderingen

Danske BOLIGadvokater er meget kontante i deres reaktion på de første udmeldinger om Rigsrevisionens undersøgelse af den offentlige ejendomsvurdering.

”Det skaber mistillid og utryghed, når tre ud af fire vurderinger er forkerte. Ejendomsvurderingen er et grundlæggende tal for beregning af, hvad det koster at bo i ejendommen. Usikkerheden er med til at sætte boligmarkedet i stå,” siger formanden for Danske BOLIGavokater Jan Schøtt-Petersen.

En fejlvurdering på fx plus 100.000 kr. betyder, at boligejeren må bære en årlig ekstra omkostning på ca. 3.000 - 4.000 kr. efter skat. Det er prisen på for meget ejendomsskat, afgifter mv., som alle tager udgangspunkt i ejendomsvurderingen.

”Boligejerne skal ikke tage SKATs vurdering for gode varer. Er man ikke enig i vurderingen, skal man klage og søge at få ændret vurderingen, så den matcher prisniveauet på ejendommen. Det har også stor betydning, når ejendommen skal handles. Køber skal være tryg ved skatteberegningen,” forklarer Jan Schøtt-Petersen.

Danske BOLIGdavokater ønsker klare udmeldinger fra både SKAT og politikerne. Og kan man ikke få en retvisende og troværdig offentlig vurdering, mener foreningen, at man ligeså godt kan droppe ejendomsvurderingen og lade politikerne finde nye veje for beregning af skattegrundlaget.

”Der er brug for forudsigelighed på boligmarkedet, så mobiliteten kan genskabes og bolighandlen kan få del i det opsving der er på vej,” lyder det fra Danske BOLIGadvokater.

Formand for Danske BOLIGadvokater, advokat Jan Schøtt-Petersen. mobil: 3060 3311

Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Det betyder bl.a., at en dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Og det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag omkring 200 medlemmer fordelt over hele landet.

Tags:

Om os

Danske BOLIGadvokater er en landsdækkende forening med ca. 150 advokater, der alle besidder et højt fagligt niveau inden for boligrådgivning. Et fagligt niveau, som bl.a. sikres gennem løbende efteruddannelse og kontrol. Foreningens medlemmer har fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. En BOLIGadvokat er fuldstændig uafhængig. Når en BOLIGadvokat rådgiver om lån, finansiering, forsikring eller lignende, må han/hun ikke hverken direkte eller indirekte have en økonomisk interesse i resultatet af rådgivningen. En BOLIGadvokat må naturligvis altid kun rådgive den ene part i en handel, da køber og sælger som udgangspunkt har forskellige interesser. Medlemmerne af foreningen har forpligtet sig til at anvende foreningens koncepter for henholdsvis køberrådgivning og sælgerrådgivning. Herudover stilles der krav til medlemmerne om kursusdeltagelse, og alle medlemmer er forpligtet til at modtage besøg af en auditor, som skal kontrollere at medlemmerne lever op til deres forpligtelser. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag omkring 150 medlemmer fordelt over hele landet.

Multimedia

Multimedia