Jubel over karensperiode på andelsboligmarkedet

Gennemskuelighed på andelsboligmarkedet er kernen i et nyt lovforslag fra boligminister Carsten Hansen. Danske BOLIGadvokater er glade for tiltaget, men påpeger, at fuld indsigt i dokumenter ikke er det samme som fuld forståelse af dem.

Jubel over karensperiode – ministeren har hørt efter
Stiftelser af andelsboligforeninger har længe været præget af spekulation i en hurtig ændring af andelsværdierne efter stiftelsen. Ministerens lovforslag søger at modvirke den tendens ved at fastlåse andelsværdien i foreningernes tre første år. ”Vi har arbejdet hårdt for en sådan karensperiode, så det glæder os, at ministeren har lyttet til os”, siger formand i Danske BOLIGadvokater, Jan Schøtt-Petersen.

Øget information er godt – men må ikke blive en sovepude for køber
Lovforslaget har yderligere det mål, at der skal skabes sikkerhed for, at køberne får det fornødne informationsgrundlag, når de skal træffe beslutning om køb af en andelsbolig. ”Ministeren har arbejdet for fuld indsigt i dokumenter på andelsboligmarkedet, og det må vi rose ham for. Men fuld forståelse af den givne information er noget ganske andet, og dokumenter i andelsbolighandler er – ligesom i ejerbolighandler - svært tilgængeligt materiale for de fleste. Derfor er det af stor betydning, at køberne sørger for at få uafhængig rådgivning om konsekvenserne af indholdet i de dokumenter, som modtages. Køber står jo selv med ansvaret, hvis han har modtaget information, men ikke forholdt sig til betydningen heraf ”, siger Jan Schøtt-Petersen.

Et skridt i den rigtige retning
”Ministerens lovforslag er absolut et skridt i den rigtige retning for andelsboligmarkedet. Lovforslaget vil give mere ensartede informationskrav til alle andelsboligforeninger, og det gavner både købere og sælgere. Et af problemerne i andelsboligbranchen er jo netop en mangel på fælles retningslinjer og information. Men vi mangler stadig at se, hvordan loven udmøntes i praksis. Når boligministeren har udformet de konkrete regler og tiltag, må vi vurdere, hvorvidt de vil virke efter hensigten”, siger
Jan Schøtt-Petersen.

Formand for Danske BOLIGadvokater, advokat Jan Schøtt-Petersen. mobil: 3060 3311

Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Det betyder bl.a., at en dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Og det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag omkring 200 medlemmer fordelt over hele landet.

Tags:

Om os

Danske BOLIGadvokater er en landsdækkende forening med ca. 150 advokater, der alle besidder et højt fagligt niveau inden for boligrådgivning. Et fagligt niveau, som bl.a. sikres gennem løbende efteruddannelse og kontrol. Foreningens medlemmer har fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. En BOLIGadvokat er fuldstændig uafhængig. Når en BOLIGadvokat rådgiver om lån, finansiering, forsikring eller lignende, må han/hun ikke hverken direkte eller indirekte have en økonomisk interesse i resultatet af rådgivningen. En BOLIGadvokat må naturligvis altid kun rådgive den ene part i en handel, da køber og sælger som udgangspunkt har forskellige interesser. Medlemmerne af foreningen har forpligtet sig til at anvende foreningens koncepter for henholdsvis køberrådgivning og sælgerrådgivning. Herudover stilles der krav til medlemmerne om kursusdeltagelse, og alle medlemmer er forpligtet til at modtage besøg af en auditor, som skal kontrollere at medlemmerne lever op til deres forpligtelser. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag omkring 150 medlemmer fordelt over hele landet.

Multimedia

Multimedia