Østre Landsret erklærer sig inhabil

Østre Landsret har i en netop afsagt kendelse meddelt, at domstolen er inhabil og ikke kan dømme i gruppesøgsmålet vedr. digital tinglysning. Gruppesøgsmålet er anlagt af foreningen Gruppesøgsmål.nu, som er stiftet af Danske BOLIGadvokater på vegne af de tusindvis af husejere, som har lidt tab i forbindelse med den fejlslagne lancering af det nye tinglysningssystem.

Baggrunden for domstolens kendelse gemmer sig i det faktum, at Østre Landsrets nuværende præsident, Bent Carlsen var direktør i Domstolsstyrelsen på det tidspunkt, hvor den digitale tinglysning blev planlagt.

”Vi ønsker at fremlægge en række dokumenter, som er underskrevet af Bent Carlsen på det tidspunkt, hvor han var direktør i Domstolsstyrelsen. Og vi vil have mulighed for at indkalde ham som vidne i sagen”, forklarer advokat Morten Samuelsson, som fører sagen for Gruppesøgsmål.nu

På nuværende tidspunkt har knap 2.000 bolighandlende forhåndstilmeldt sig gruppesøgsmålet, hvor der er tilkendt fri proces til at føre sagen. Der er endnu ikke lukket for forhåndstilmeldinger, og der kommer dagligt nye boligejere til. Fælles for dem alle er, at de har lidt tab i forbindelse med den kaotiske indførelsen af digital tinglysning.

Rod i tinglysningen kan fortsætter ind i retssalen

”Vi har hele tiden set habilitetsspørgsmålet som et problem. Og det er klogt af Østre Landsret, at meddele, at de ikke kan dømme i sagen”, siger formanden for Danske BOLIGadvokater Jan Schøtt-Petersen, som samtidig forklarer,”Vores anbefaling har dog fra starten været, at sagen bedst kunne føres ved Sø- og Handelsretten, når politikerne nu ikke vil træffe den helt rimelige beslutning om en generel kompensation til de skadelidte”.

Sø- og Handelsretten er særlig velegnet til at behandle netop denne type komplekse sager, som berører mange forskellige fagområder. Dommerkollegiet i Sø- og Handelsretten sammensættes nemlig, af både juridiske dommere og fagkyndige dommere, som har speciel indsigt i de fagområder, der indgår i sagen.

”Dyb faglig indsigt i IT-fagområdet, offentlig forvaltning, forbrugerforhold, mæglerforhold og andre erhvervsforhold spiller en væsentlig rolle i sagen,” forklarer advokat Morten Samuelsson, der er lic. jur. og tidligere professor ved Copenhagen Business School.

Det er stadig muligt at forhåndstilmelde sig gruppesøgsmålet og dermed deltage under den tilkendte frie proces. Det kan gøres direkte på www.gruppesøgsmål.nu eller på www.danskeboligadvokater.dk eller ved henvendelse til ethvert medlem af Danske BOLIGadvokater. 

Yderligere information:

Formand for Danske BOLIGadvokater, advokat Jan Schøtt-Petersen. mobil: 3060 3311

Advokat Morten Samuelsson, telefon: 3334 8000 eller mobil: 4015 1763

Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Det betyder bl.a., at en dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Og det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag omkring 200 medlemmer fordelt over hele landet.

Tags:

Om os

Danske BOLIGadvokater er en landsdækkende forening med ca. 150 advokater, der alle besidder et højt fagligt niveau inden for boligrådgivning. Et fagligt niveau, som bl.a. sikres gennem løbende efteruddannelse og kontrol. Foreningens medlemmer har fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. En BOLIGadvokat er fuldstændig uafhængig. Når en BOLIGadvokat rådgiver om lån, finansiering, forsikring eller lignende, må han/hun ikke hverken direkte eller indirekte have en økonomisk interesse i resultatet af rådgivningen. En BOLIGadvokat må naturligvis altid kun rådgive den ene part i en handel, da køber og sælger som udgangspunkt har forskellige interesser. Medlemmerne af foreningen har forpligtet sig til at anvende foreningens koncepter for henholdsvis køberrådgivning og sælgerrådgivning. Herudover stilles der krav til medlemmerne om kursusdeltagelse, og alle medlemmer er forpligtet til at modtage besøg af en auditor, som skal kontrollere at medlemmerne lever op til deres forpligtelser. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag omkring 150 medlemmer fordelt over hele landet.

Multimedia

Multimedia