Regionerne siger ja, men kommunerne og borgerne siger nej

Det handler om dansk råstofudvinding. Regionerne har fokuseret på udgravning af grus og undladt at tage højde for, at andre af Danmarks råstoffer kan være med til at reducere antallet af nye grusgrave.

Høringsfristen på den seneste regionale råstofplan for 2013-2020 er netop udløbet. På Sjælland har planen fået hårde ord med på vejen ”Uforståeligt skrivebordsarbejde”, ”Byens fremtid smadres”, ”Nej til flere grusgrave i kommunen” lyder protesterne fra både kommunale myndigheder og borgere.

Råstofloven har til formål at sikre, at råstofferne udnyttes optimalt, at der økonomiseres med dem, og at der samtidig tages samfundsmæssige hensyn. Loven skal på den ene side sikre adgang til den danske råstofressource og erhvervsudviklingen, mens den på den anden side også skal sikre miljøet, naturen og borgerne.

”Det er ikke nogen let balancegang, og udfordringerne bliver særligt synlige i forbindelse med de store infrastrukturprojekter, som lægger beslag på enorme mængder af den danske råstofressource”, udtaler markedschef Peter Karer fra Faxe Kalk. Han føler sig ikke sikker på, at de regionale planlæggere har taget højde for, at anvendelsen af kalk til stabilisering vil reducere behovet for grus med op til ca. 30 %.

Teknikken er ikke ny men har været anvendt i udlandet i mange år. Fra Brasilien til Frankrig og i det øvrige Europa anlægges motorveje og jernbaner med kalkstabilisering.

Når den brændte kalk blandes med jorden, igangsættes en kemisk proces, som stabiliserer jorden. Det betyder, at en del af vandet i jorden optages af kalken, som samtidig får jorden til at ændre struktur, så blandingen kommer til at minde mere om stabilgrus. Dermed bliver jordvolden, som bærer jernbanen eller vejbanen, lige så holdbar som den traditionelle løsning i grus.

”Projekter fra Vejdirektoratet viser, at vejen bliver mere kompakt og bliver liggende, hvor den er lagt ud. Der er intet løst grus, og det kan også bedre tåle vand. Det betyder også, at vedligehold af vejkanten bliver mindre, idet der ikke skal foretages så mange efterfyldninger som normalt”, fortæller Peter Karer med henvisning til erfaringer fra NCC Vejservice.

Faxe Kalk bakker op om intentionerne i råstofloven og de nye råstofplaner, men maner også til besindighed.

”Det er fint, at vi har fået en kortlægning af de danske råstofreserver, så vi ved, hvor de kan udgraves. På den anden side, kan vi økonomisere med de tilbageværende ikke fornybare ressourer ved at tage andre teknikker i brug og her er kalkstabilisering en af løsningerne”, fastslår Peter Karer.

Yderligere informationer: Peter Karer, Markeds Chef 
Dir.: 45 5676 3550
Mobile: 45 6155 6022
E-mail: pk@faxekalk.dk

Faxe Kalk af Danmarks ældste og største leverandør af kalkprodukter. Virksomheden er i dag ejet af den Belgiske Lhoist koncern, som er verdens førende leverandører af brændt kalk og dolomit.

Tags:

Multimedia

Multimedia