Tid til at kalke det danske jernbanenet

Der er store økonomiske og miljømæssige gevinster at hente ved at gå nye veje i anlægget af den danske infrastruktur. Bland nogle få procent brændt kalk i jorden og spar 30 % på transport og grus, så enkelt er regnestykket – også når der skal bygges nye jernbaner.

Vejdirektoratet er langt i udnyttelsen af kalkstabilisering i vejbyggeriet. Den nye motortrafikvej i Odsherred er et godt eksempel. Vejdirektoratet har oplyst, at den kontante besparelse er på omkring 20 millioner kr. og miljøgevinsten kan aflæses i en reduktion af lastvognstrafikken med ikke mindre end ca. 20.000 vognlæs.

De samme økonomiske gevinster kan også hentes på jerbanenettet, hvis BaneDanmark tager metoden i brug. Det har man med stor succes gjort i resten af Europa. International benyttes metoden dels på grund af den gunstige økonomi, men også fordi brændt kalk ikke bare stabiliserer opbygningen af jernbanelinen, men også har vist sig at reducere vedligeholdet. Den brændte kalk er med til at holde sammen på hele opbygningen af den ”jordvold” som er underlag for selve skinneanlægget.

Det danske jernbanenet skal ifølge tal fra BaneDanmark udbygges og opgraderes med ikke mindre end ca. 540 km i de kommende år.

Alene anlægget af den nye jernbane fra København til Ringsted kræver mellem 360.000 – 400.000 kubikmeter grus. De store lastvognstræk skal køre mellem 40.000 – 44.000 gange til og fra grusgravene for at levere grus til den nye jernbane.

Ved at benytte kalk til stabilisering kan den samlede mængde grus reduceres med op til 30 %. Dermed reduceres antallet af lastvognstræk med 13.000, alene på transport af grus til denne ene jernbanestrækning. Besparelserne er så store, at de kan være med til at finansiere yderligere udbygninger og moderniseringer.

Det handler dog ikke kun om økonomi, men også om miljøhensyn. En lastbil kører ifølge tal fra transportbranchen ca. 2-2,5 km pr. liter diesel. En reduktion med 7.500 lastvognstræk grus giver således en betydelig besparelse.

Yderligere informationer: Peter Karer, Markeds Chef 
Dir.: 45 5676 3550
Mobile: 45 6155 6022
E-mail: pk@faxekalk.dk

Faxe Kalk af Danmarks ældste og største leverandør af kalkprodukter. Virksomheden er i dag ejet af den Belgiske Lhoist koncern, som er verdens førende leverandører af brændt kalk og dolomit.

Tags:

Multimedia

Multimedia