Freetrailer Group A/S helårsrapport Q4 19/20

Report this content

Væksten fortsætter – rekordresultat i Q4 19/20. Freetrailers forretningsmodel viste endnu engang sin styrke i 4. kvartal 19/20. Omsætningen steg med 14%, driftsresultatet (EBITDA) blev næsten femdoblet til DKK 2,5 mio., og resultatet før skat blev positivt med DKK 1,9 mio. Antallet af udlejninger steg med 31% i 4. kvartal og med 29% for året som helhed.  

Freetrailer Group A/S aflægger helårsrapport for koncernen for regnskabsåret 01-07-2019 – 30-06-2020. 

Q4 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. april 2020 – 30. juni 2020)

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)
 

 • Nettoomsætning 11.543,4 (10.108,0)
 • EBITDA 2.510,9 (560,0)
 • Resultat før skat 1.931,9 (-840,2)
 • Egenkapital 12.202,7 (10.175,4)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,16 (-0,09)
 • Egenkapitalandel 60% (55%)
   

HELÅRS KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2019 – 30. juni 2020)

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)
 

 • Nettoomsætning 40.780,3 (34.754,0)
 • EBITDA 3.360,0 (-351,0)
 • Resultat før skat 1.511,1 (-3.535,0)
 • Egenkapital 12.202,7 (10.175,4)
 • EPS (Earnings Per Share) 0.13 (-0.31)
 • Egenkapitalandel 60% (55%)

Udlejningsvæksten slår endnu en rekord. I Q4 19/20 steg antallet af udlejninger fra 96.605 til 126.480 (+30,9%). Det samlede antal udlejninger for året som helhed steg fra 339.180 til 436.122 (+28,6%) – væksten dækker over en høj kapacitetsudnyttelse af den eksisterende trailerpark på alle tre hovedmarkeder i Norge, Sverige og Danmark. Trailerparken steg kun med 160 trailere i perioden fra 1.457 til 1.617 primært på det svenske marked. 

Omsætningen i Q4 19/20 udgjorde DKK 11,5 mio., svarende til en vækst på 14,2% i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen for året som helhed blev på DKK 40,8 mio. mod DKK 34,8 mio. for seneste regnskabsår svarende til en vækst på 17,3%.

Driftsresultatet (EBITDA) for Q4 19/20 udgør DKK 2,5 mio. mod DKK 0,6 mio. i Q4 18/19, og for regnskabsåret som helhed kunne koncernen notere en fremgang i driftsresultatet (EBITDA) på DKK 3,7 mio. Driftsresultatet (EBITDA) udgør for det samlede regnskabsår DKK 3,4 mio. mod et negativt resultat på 0,4 for regnskabsåret 18/19.Resultatet før skat for Q4 19/20 udgør DKK 1,9 mio. mod DKK -0,8 mio. i Q4 18/19, og for regnskabsåret som helhed er resultatet før skat opgjort til DKK 1,5 mio. mod et underskud på DKK -3,5mio. i foregående regnskabsår svarende til en resultatforbedring på DKK 5 mio. 

Forventningerne til regnskabsåret 20/21

Med udgangspunkt i en stigende efterspørgsel, en høje kapacitetsudnyttelse som fortsat bliver bedre og bedre samt de store gennembrud i Sverige og Norge, har vi høje forventninger til regnskabsåret 20/21. Freetrailer forventer 

• At øge trailerbestanden med ca. 600 trailere i 20/21 til 2.200 trailere (+36%) 
• At omsætningen stiger til DKK 47 - 50 mio. (+15% - +23%) 
• At resultat før skat udgør DKK 4 - 5 mio. (+150% - +213%) 

Coronapandemien kan naturligvis bringe disse udsigter i fare som følge af en afmatning på verdensmarkederne.

CEO, Philip Filipsen kommenterer Helårsrapporten:
” Regnskabsåret 19/20 blev på mange måder både spændende og anderledes for Freetrailer. Freetrailer havde fra starten af året et mål om, at dette regnskabsår skulle være året, hvor antallet af trailere på markedet skulle øges markant, primært gennem en øget udbredelse på især det svenske og norske marked, ligesom etableringen af de første partneraftaler i Tyskland, som det første på det Europæiske marked, var en del af planerne.

Antallet af udlejninger slog allerede i juli måned 2019 rekord med 41.000 udlejninger på en enkelt måned. Det blev startskuddet til en kontinuerlig månedlig YoY-vækst på knap 30% hver måned. Det samlede antal udlejninger blev på 436.122 i 19/20, svarende til vækst for året på 28,6% sammenlignet med 18/19. Den flotte fremgang i aktivitetsniveauet afspejles i såvel omsætning som indtjening. Omsætningen steg med 17% til DKK 40,8 mio., og jeg er særligt stolt over, at vi har formået at vende driftsresultatet (EBITDA) fra et mindre minus på DKK 0,4 mio. i 18/19 til et overskud på DKK 3,4 mio. i 19/20, mens resultatet før skat blev på DKK 1,5 mio.”

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, Group CEO 
E-mail: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S 
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, ICA, 24Storage og SILVAN stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien. Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 2,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service. 

Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet. 

Fakta: 
+40 samarbejdspartnere 
+250 afhentningssteder
+1500 trailere 

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.
Ticker code: FREETR 

Abonner