Freetrailer Group A/S udsender kvartalsredegørelse Q1 2019/2020

Report this content

Kvartalsomsætningen steg med 22% til DKK 11,2 mio., og EBITDA steg med over 80% til DKK 1,6 mio. Den positive udvikling i Q1 19/20 er i tråd med ledelsens forventninger. 

Freetrailer Group A/S aflægger kvartalsredegørelse for koncernens første tre måneder af regnskabsåret 01. juli 2019 – 30. juni 2020.

Q1 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2019 – 30. september 2019) 

 (i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

  • Nettoomsætning 11.196,2 (9.194,4)
  • EBITDA 1.601,2 (868,7)
  • Resultat før skat 1.136,8 (259,6)
  • Egenkapital 12.118,9 (13.273,4)
  • EPS (Eearnings Per Share) 0.10 (0.02)
  • Egenkapitalandel 63% (63%)

Antallet af udlejninger steg med 27% i Q1 19/20 sammenlignet med samme periode sidste år. En aktivitetsfremgang på 24.533 udlejninger og med flotte vækstrater i både Danmark, Sverige og Norge. 

Tilsvarende steg omsætningen med 22% til DKK 11,2 mio. mod DKK 9,2 mio. i samme periode sidste år. Dermed er det 2. år i træk, at omsætningen stiger med over 20% i årets første kvartal. Q1 og Q4, sommerhalvåret er traditionelt Freetrailers vigtigste kvartaler. 

Driftsresultatet (EBITDA) er opgjort til DKK 1,6 mio. i Q1 19/20 mod DKK 0,9 mio. for samme periode sidste år, hvilket er en fremgang på over 80%. Den positive udvikling dækker over en forbedret effektivitet i den styrkede organisation. 

Resultatet før skat blev på DKK 1,1 mio. mod DKK 0,3 mio. i samme periode sidste år. 

Freetrailer har fortsat en solid kapitalstruktur med en Egenkapitalandel på 63% og et likviditetsberedskab på DKK 7,6 mio. 

Forventninger til 19/20 fastholdes

Den positive udvikling i Q1 19/20 er i tråd med ledelsens forventninger og helårsforventningerne til 19/20 fastholdes med en samlet omsætningsfremgang på godt 20% til DKK 42 mio. og et resultat før skat i størrelsesordenen DKK 3,25 mio., svarende til et resultat på DKK 2,5 mio. efter skat.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger

E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Philip Filipsen, Group CFO 
E-mail: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, Pelican og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien. 

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 2,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service. 

Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet. 

Fakta: 

+40 samarbejdspartnere 

+250 afhentningssteder

+1500 trailere 

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.

Ticker code: FREETR  

Abonner