• news.cision.com/
  • Ipsen/
  • Europa-Kommissionen (EMA) har godkendt Cabometyx® som førstelinjebehandling af avanceret nyrecancer

Europa-Kommissionen (EMA) har godkendt Cabometyx® som førstelinjebehandling af avanceret nyrecancer

Report this content

Europa-Kommissionen (EMA) har godkendt Cabometyx® (cabozantinib) som førstelinjesbehandling af fremskredent nyrecellekarcinom (RCC) hos behandlingsnaive voksne med middel eller høj risiko).
Cabometyx® er den første og eneste monoterapi, som viser en bedre klinisk effekt i forhold til sunitinib hos behandlingsnaive voksne med avanceret nyrecancer af mellem eller høj risiko.

”EU-godkendelsen er et stort fremskridt for patienter med avanceret nyrecancer (aRCC). Nu får de adgang til et nyt alternativ, en tabletbehandling, som giver betydelige forbedringer i forhold til den nuværende standardbehandling”, udtaler Peter Myrenfors, Nordic Medical Director, Ipsen.
Den positive udtalelse om Cabometyx følger efter EMA's godkendelsei 2016, hvor Cabometyx blev godkendt til behandling af fremskredent nyrecellekarcinom (RCC) hos voksne efter tidligere behandling med målrettet vaskulær endotelial vækstfaktor (VEGF).

Godkendelsen af Europa-Kommissionen er baseret på CABOSUN-studiet som viste, at cabozantinib signifikant forlænger progressionsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med sunitinib hos behandlingsnaive voksne aRCC-patienter med mellem eller høj risiko.

Om CABOMETYX® (cabozantinib)
Cabozantinib er et lille molekyle, der hæmmer multiple receptor-tyrosinkinaser (RTK’er) impliceret i tumorvækst og angiogenese, patologisk knogleremodellering, lægemiddelresistens og metastatisk progression af cancer.

Pressemeddelelsen i sin helhed: Press Release
Kontakt for de nordiske lande: Peter Myrenfors, Nordic Medical Director, Ipsen. +468-451 60 00, peter.myrenfors@ipsen.com

CBZ-DK-000036

Tags:

Abonner

Dokumenter og links