Ipsen får en positiv opinion fra CHMP for Cabometyx® (cabozantinib)

Ipsen får en positiv opinion fra CHMP for Cabometyx® (cabozantinib) til førstevalgsbehandling af voksne med fremskredent nyrecellekarcinom (advanced renal cell carcinoma, aRCC) med intermediær eller dårlig risiko

Cabozantinib er den første og eneste monoterapi, der har vist bedre klinisk virkning end sunitinib til behandlingsnaive patienter med aRCC med intermediær eller dårlig risiko  

Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), den videnskabelige komité hos Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) gav en positiv opinion for Cabometyx ® (cabozantinib) 20, 40, 60 mg til førstevalgsbehandling af voksne med fremskredent nyrecellekarcinom (aRCC) med intermediær eller dårlig risiko. Den positive opinion fra CHMP vil nu blive behandlet af Europa-Kommissionen (EC), som har bemyndigelse til at godkende lægemidler for den Europæiske Union (EU). 

“Den positive opinion fra CHMP er en vigtig nyhed for patienter med tidligere ubehandlet fremskredent nyrecellekarcinom, så de snart kan drage fordel af Cabometyx ® som en ny mulighed for førstevalgsbehandling”, siger Peter Myrenfors, Nordic Medical Director, Ipsen. 

Den positive opinion fra CHMP følger en EMA-godkendelse i 2016 for behandling af aRCC efter tidligere behandling med målrettet vaskulær endotelial vækstfaktor (VEGF). Den positive opinion fra CHMP var baseret på CABOSUN-studiet, som viste, at cabozantinib forlænger progressionsfri overlevelse (progression-free survival, PFS) hos behandlingsnaive aRCC-patienter med intermediær eller dårlig risiko. Cabozantinib er den første og eneste monoterapi, der har vist bedre klinisk virkning end sunitinib til behandlingsnaive aRCC-patienter med intermediær eller dårlig risiko. 
Se hele pressemeddelelsen her:  Press Release
Kontakt for de nordiske lande: Peter Myrenfors, Nordic Medical Director, Ipsen. +46 8 451 60 00, peter.myrenfors@ipsen.com

Tags:

Abonner

Dokumenter og links