Danske firmaer bruger 2 milliarder på konflikter

Report this content

Undersøgelser viser, at virksomhederne med lethed kunne spare over 200 millioner kroner hvert år, hvis bare 10 % af deres konflikter blev løst ved mediation fremfor retssager. Men virksomhederne overser de potentielle økonomiske gevinster, fordi de mangler viden om konfliktløsning ved mediation.

”Der er en uheldig tendens blandt danske virksomheder til at se voldgift og retten som den eneste vej, hvis der f.eks. opstår tvister om kontrakter, byggerier og skader. Men mediation er et både mere effektivt og langt billigere alternativ til retten”, fastslår Louise Lerche-Gredal, adm. direktør for Mediationsinstituttet.

Mediation er effektiv konfliktmægling udenom retten. Mediationsprocessen er fortrolig og bygger på dialog mellem konfliktens parter, styret af en advokat med særlig mediatoruddannelse. Den dialogiske tilgang sikrer løsninger, der tager udgangspunkt i parternes interesser fremfor juridiske normer.

EU opfordrer til øget brug af mediation
En ny EU-rapport viser, at mediation typisk løser konflikten på kun 43 dage mod gennemsnitlige 566 dage ved retssager. Samtidig koster mediation kun en tredjedel af omkostningerne til domstolene.

”Tallene viser med al tydelighed, at virksomhederne grundigt bør overveje mediation, inden de går i retten. Statistisk lykkes det i 2/3 af alle sager, at nå til enighed og afslutte konflikten ved brug af mediation. Den potentielle besparelse i både tid og penge ved at vælge mediation opvejer derfor i langt de fleste tilfælde risikoen ved en eventuel beskeden ekstra omkostning”, udtaler Louise Lerche-Gredal.

Fakta om mediation

  • Mediation er konfliktmægling ved dialog
  • Mediationsprocessen varetages af særligt uddannede advokater
  • Mediation er mere udbredt udenfor Danmark i bl.a. USA, Australien og Storbritannien
  • Mediation foregår i fuld fortrolighed
  • EU vedtog i 2008 det såkaldte ”Mediation Directive 2008/52/EC”, der opfordrer til øget brug af mediation. - En ny EU-rapport følger op på direktivet og foreslår blandt andet lovgivningstiltag som obligatorisk mediation
  • Undersøgelser viser, at danske virksomheder årligt kan spare op til 215 millioner kroner i retssagsomkostninger, hvis bare 10 % af deres tvister blev løst ved mediation

Yderligere information: Louise Lerche-Gredal, adm. direktør, Mediationsinstituttet. Tlf. 45 5077 8427, E-mail: llg@mediationsinstituttet.com

Mediationsinstituttet er en selvejende institution, der tilbyder konstruktiv konfliktløsning udenom retten. – Hurtigt, effektivt og i fuld fortrolighed. Mediationsinstituttet repræsenterer landets bedste og mest erfarne mediatorer, hvis kompetencer dækker en bred vifte af juridiske specialer. Derudover rådgiver instituttet om mediation, afholder kurser og udpeger kvalificerede mediatorer til alle typer sager.

Tags:

Multimedia

Multimedia