Danskerne vil hellere slås i retten end tale sammen!

Der er både tid og penge at spare, hvis danskerne ville løse deres konflikter med hjælp fra en mediator i stedet for at slås i retten. Det fastslår en ny EU-rapport, der ser på udbredelsen af mediation i Europa.

”Vi er bagud i Danmark, når det gælder brugen af mediation i konflikter. Både i forhold til europæiske lande som Italien og Holland og i forhold til USA. – Det er en stor skam, for retssager koster let mere end 3 gange så meget som mediation. Derudover løser mediation typisk konflikten på under en måned, hvor retssager typisk trækker ud i flere år”, udtaler Louise Lerche-Gredal, adm. direktør i Mediationsinstituttet og en af de 816 mediationseksperter, der deltog i undersøgelsen.

Viden er vejen frem
Danske advokater har, ifølge de advokatetiske regler, pligt til at informere deres klienter om muligheden for konfliktløsning ved mediation, men  undersøgelsen tyder på, at danske advokater ikke selv er opmærksomme på denne forpligtelse. Ifølge undersøgelsen vil brugen af mediation øges, hvis  advokaterne levede op til denne forpligtelse.

”Mange danskere ved endnu ikke, hvad mediation er, eller hvordan mediation kan gavne dem i en konflikt. – Det gælder både privatpersoner og virksomheder. – Der er en uheldig tendens til at se voldgift og retten som den eneste vej, hvis der f.eks. opstår tvister om kontrakter, byggerier, forældremyndighed eller arv. Der er brug for mere viden om mediation, som er et solidt, gennemprøvet og langt hurtigere alternativ til retten”, forklarer Louise Lerche-Gredal.

EU opfordrer til mediation
EU vedtog i 2008 det såkaldte ”Mediation Directive 2008/52/EC”, der anbefaler europæiske advokater og jurister at øge brugen af mediation som konfliktløsningsmetode. Men effekten har været stort set usynlig i Danmark.

”Det er en skam, at advokatstanden endnu ikke har taget tiltaget mere seriøst. I praksis betyder det jo, at vi hellere vil slås i retten end tale om tingene, og det er uhensigtsmæssigt både for de involverede parter såvel som for samfundet”, udtaler Louise Lerche-Gredal.

Yderligere information: Louise Lerche-Gredal, adm. direktør, Mediationsinstituttet. Tlf. +45 5077 8427, E-mail: llg@mediationsinstituttet.com

Mediationsinstituttet er en selvejende institution, der tilbyder konstruktiv konfliktløsning udenom retten. – Hurtigt, effektivt og i fuld fortrolighed. Mediationsinstituttet repræsenterer landets bedste og mest erfarne mediatorer, hvis kompetencer dækker en bred vifte af juridiske specialer. Derudover rådgiver instituttet om mediation, afholder kurser og udpeger kvalificerede mediatorer til alle typer sager.

Tags:

Multimedia

Multimedia