Mediation fjerner ventetiden i retssystemet

Report this content

Erfaringer viser, at mediation, eller konfliktmægling, kan forkorte den tid, det tager at løse en juridisk tvist med op til 60%.

”Hvis alle danske virksomheder indsatte mediationsklausuler i deres kontrakter, ville en meget stor del af erhvervssagerne forsvinde fra de danske domstole”, vurderer Louise Lerche-Gredal, direktør i Mediationsinstituttet.

Tal fra Domstolsstyrelsen viser, at sagsbehandlingstiden ligger stabilt på 11-13 måneder. Overfor dette er mediation en langt mere effektiv metode til at løse en juridisk konflikt. Det tager typisk to måneder inkl. forberedelsestiden.

Gratis mediationsklausul
En mediationsklausul er gratis og indsættes i kontrakten, således at parterne allerede fra samarbejdets begyndelse har aftalt, at en eventuel uoverensstemmelse skal forsøges løst ved mediation før en eventuel retssag eller voldgift.

”Erfaringer fra Danmark og lande som fx England, Holland og USA viser, at mediation lykkes i 2/3 af de konflikter, som søges løst. Sammen med en mediatoradvokat bliver parterne enige om en løsning på konflikten, og dermed undgås lange retssager, ventetider og store omkostninger for både virksomhederne og samfundet”, forklarer Louise Lerche-Gredal.

Mediationsinstituttet kan med ganske kort varsel udpege en uafhængig mediator, som er advokat med en særlig uddannelse inden for konfliktløsning.

Medidationsklausul kan hentes gratis her.

Yderligere information: Louise Lerche-Gredal, adm. direktør, Mediationsinstituttet. Tlf. 45 5077 8427, E-mail: llg@mediationsinstituttet.com

Mediationsinstituttet er en selvejende institution, der tilbyder konstruktiv konfliktløsning udenom retten. – Hurtigt, effektivt og i fuld fortrolighed. Mediationsinstituttet repræsenterer landets bedste og mest erfarne mediatorer, hvis kompetencer dækker en bred vifte af juridiske specialer. Derudover rådgiver instituttet om mediation, afholder kurser og udpeger kvalificerede mediatorer til alle typer sager.

Tags:

Multimedia

Multimedia