METTLER TOLEDO udvider GPro™ 500-analysatorserien

Afdriftsfri teknologi uden interferens i den opdaterede TDL-portefølje fra METTLER TOLEDO giver bedre processtyring og lavere vedligeholdelsesomkostninger. METTLER TOLEDO har bekendtgjort fire tilføjelser til den voksende portefølje af TDL-spektrometre (Tunable Diode Laser – indstillelig diodelaser).

TDL’er yder pålidelig gasanalyse med lave vedligeholdelseskrav i kemiske og petrokemiske processer. TDL’er er en berøringsfri måleteknologi, som ikke kræver bevægelige dele, og kan derfor ofte være mere pålidelig og procestolerant end alternative teknologier, som kræver prøveudtagning og -konditionering. Teknikken gør brug af en laser – som er finjusteret til absorptionslinjerne for den gas, der skal måles – som passerer igennem matrixen til en receiver. En analyse af laserlyset afslører målgasniveauet.

Til forskel fra TDL’er i tværstabeludformning anvender GPro 500-serien en sonde, der trænger ind i gasstrømmen. En hjørne-kubus for enden af sonden sender kildelaserstrålen tilbage til receiveren i analysatorhovedet. Designet forenkler montering og fjerner behovet for strålejustering, som kan være et problem i forbindelse med TDL’er i tværstabeludformning.

GPro 500 har indtil videre kunne fås til O2-, CO- og tørstofmåling. Med modellerne til O2 plus temperatur, CO%, CO2% og en kombineret CO2% plus CO% er den komplette GPro 500-portefølje nu velegnet til mange raffinaderiprocesser, hvor der normalt anvendes paramagnetiske og ekstraktive NDIR-analysatorer. Disse anvendelsesområder inkluderer katalysatorregenerering i enheder til fluidiseret katalytisk krakning samt produktion af ethylenoxid og renset terephthalsyre.

For processer, hvor nøjagtig, ekstraktiv lavområdemåling er nødvendig, har METTLER TOLEDO også annonceret en leukocyttilpasning, som giver en effektiv lysvej på 10 m og tidobler målingsopløsningen.

Få mere at vide på http://www.mt.com/tdl

For spørgsmål , kontakt venligst:

Michael Breer
45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER TOLEDOs Process Analytics-afdeling udvikler og fremstiller instrumentering og sensorer til procesmåling og -styring og tilbyder måling af pH, opløst ilt og luftformig ilt, opløst ozon, turbiditet, iltreduktionspotentiale, resitivitet/konduktivitet, total organisk carbon og flow. METTLER TOLEDO Process Analysis består af to forretningsenheder, Ingold og Thornton, hvis produkter almindeligvis anvendes inden for blandt andet følgende brancher:
• Lægemiddelindustrien og bioteknologi • Industrien for kemisk behandling og raffinering • Bryggeri, føde- og drikkevareproduktion • Energi- og dampproduktionsanlæg • Fremstilling af mikroelektronik

For yderligere oplysninger henvises til www.mt.com/pro

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links