METTLER TOLEDO utvider analysatorserien GPro™ 500

Interferens- og avviksfri teknologi i den oppdaterte TDL-porteføljen fra METTLER TOLEDO gir bedre prosesstyring og lavere vedlikeholdskostnader. METTLER TOLEDO har kunngjort fire tillegg til den voksende porteføljen av TDL-spektometere (Tunable Diode Laser – innstillbar diodelaser). 

TDL gir pålitelig gassanalyse med lavt vedlikeholdsbehov i kjemiske og petrokjemiske prosesser. TDL er en målingsteknologi som ikke krever direkte kontakt eller bevegelige deler, så de kan ofte være mer pålitelige og prosesstolerante enn alternative teknologier som krever ekstrahering og behandling av prøver. Teknologien bruker en laser justert til absorpsjonslinjene til gassen som skal måles, som sendes gjennom matriksen til en mottaker. Analyse av laserlyset avdekker nivået av målgassen.

I motsetning til TDL med tverrstabelutforming bruker GPro 500-serien en sonde som stikker inn i gas strømmen. En hjørnekube i enden av sonden retter kildelaserstrålen tilbake til mottakeren i målerhodet. Denne utformingen forenkler installeringen og eliminerer behovet for strålejustering som kan være et problem med TDL-er med tverrstabelutforming.

GPro 500 har vært tilgjengelig for måling av O2, CO og fuktighet. Nå gjør modeller for O2 pluss temperatur, CO %, CO2 % og en kombinert CO2 % pluss CO % den fullstendige GPro 500-porteføljen egnet for mange raffineriprosesser der paramagnetiske målere og NDIR-ekstraksjonsmålere vanligvis brukes. Disse bruksområdene inkluderer katalysatorregenerering i enheter for fluidisert katalysatorspalting samt produksjon av etylenoksid og renset tereftalsyre.

For prosesser der nøyaktig, nedre ekstraksjonsmåling kreves, har METTLER TOLEDO også lansert en hvitcelletilpassing som gir en effektiv banelengde på 10 m og øker målingsoppløsningen med en faktor på 10.

Du finner mer informasjon her: http://www.mt.com/tdl

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Michael Breer  
' 45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER TOLEDOs avdeling for prosessanalyse utvikler og produserer instrumentering og sensorer til bruk i prosessmåling og -kontroll, og tilbyr måling av pH, oppløst oksygen og oksygen i gassform, oppløst ozon, turbiditet, potensiell oksygenreduksjon, resistivitet/konduktivitet, totalt organisk karbon og flyt. METTLER TOLEDO Prosessanalyse består av to bedriftsenheter, Ingold og Thornton, hvis produkter ofte brukes i industrier som: • Farmasi og bioteknologi • Kjemiske prosesser og raffineringsindustri • Brygging, mat- og drikkevareproduksjon • Kraft- og dampproduksjon • Produksjon av mikroelektronikk

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå till www.mt.com/pro

Tags:

Om oss

METTLER TOLEDO selger vekter og veiesystemer samt analyse- og prosessinstrumenter for produksjonsindustri og laboratorier. Selskapet er representert i ca 100 land og har produksjon på 15 steder rundt om i verden, bl a i Sveits, Tyskland, England, USA, Kina og Norge. Konsernet, med hovedkontor i Sveits, er notert på New York Stock Exchange. Totalt har konsernet ca 14.200 ansatte og omsatte i 2016 for 2.508 milliarder USD. METTLER TOLEDO Nordic er en markeds, salg og service organisasjon med hovedkontor i Stockholm, men har også kontorer i Oslo og København. I Finland og Baltikum, så er METTLER TOLEDO representert av forhandlere. I Skandinavia har vi ca. 165 ansatte med en årlig omsetning på ca. 400 millioner kroner.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker