Nøjagtig vægt – et tungtvejende anliggende for Atlas Copco Secoroc

Atlas Copco Secoroc i Fagersta fremstiller bjergbor og leverer til kunder over hele verden. I starten hed virksomheden blot Secoroc og hørte under Fagersta-værket, men i 1988 opkøbte Atlas Copco virksomheden for at henlægge sin fremstilling af bjergbor til dette anlæg. I dag indtager virksomheden en global førerposition inden for branchen.

Produkternes størrelse varierer fra fire til op mod 12 meter, og vægten varierer meget efter størrelsen. Uanset størrelse er enorm nøjagtighed og præcision påkrævet, når det gælder leverancernes vægt. Niklas Jakobsson er global logistikudvikler hos Atlas Copco Secoroc og har bl.a. til opgave at udvikle løsninger til lagerstyring og forsendelse.

– Vi sender ca. fem hundrede ton fra vores afdeling om ugen. At vægten er nøjagtig har stor betydning af mange grunde. En af dem er transportomkostningerne. Med de store volumener, vi afsender, kan et ekstra kilo pr. stykgods medføre millioner i fragtomkostninger i løbet af et år. Det er en omkostning, der kan mærkes direkte på bundlinjen, siger Niklas Jakobsson.

Endnu en grund til, at nøjagtige vægtangivelser er så vigtige, er, at kunderne ofte kræver stor nøjagtighed i forbindelse med deres indkøb.

– Lad os for eksempel sige, at kunden skal kunne bore et 200 meter dybt hul. Hvis hver tremetersstang vejer nogle kilo for lidt eller for meget, kan den beregnede vægt i sidste ende variere en hel del. Måske så meget, at udstyret ikke kan holde til belastningen, siger Niklas Jakobsson.

Fleksibelt system til forskellige vægte

Arbejdspladsen, hvor Niklas Jakobsson og hans team arbejder, skal kunne håndtere genstande i de forskellige størrelser. Derfor er de vægte, de har indkøbt hos METTLER TOLEDO, fordelt på fire løfteborde, som står på række, og til hvert bord har METTLER TOLEDO desuden leveret vejeudstyr i form af lastceller med Ethernet-kommunikation.

– På den måde kan vi, afhængigt af borrets længde, veje genstanden på alle fire vægte samtidigt. Vejeudstyret sammenfatter de fire bordes vægt og angiver en samlet vægt. Dette system er forbundet med software, der viser vægtfordelingen mellem bordene. Operatøren kan nemt vælge, hvilke løfteborde der skal indgå i vejningen, siger Niklas Jakobsson.

Vægtenes robusthed har været afgørende for Atlas Copco. I forbindelse med daglig håndtering af tunge stålkonstruktioner kan man regne med en hel del stød og slag.

– Lastcellerne er forsynet med vibrationsudstyr, hvilket mindsker belastningen på lastscellerne, når vi samler bundter og placerer dem. Dette dæmper også spidsbelastningen ved et hårdt stød eller et slag.

Problemfri installationsproces

Det nye måleudstyr er installeret på elleve forskellige arbejdsstationer og har været i brug siden september 2016. Et halvt år senere fungerer udstyret fejlfrit og helt efter hensigten. Niklas Jakobsson er meget tilfreds med den måde, METTLER TOLEDO har været behjælpelige på i forbindelse med implementeringen af det nye vejesystem.

– Vi har fået rigtig god hjælp af METTLER TOLEDO under hele processen. Samarbejdet har fungeret virkeligt godt, og de har altid stået til rådighed, når vi har haft brug for hjælp, siger Niklas Jakobsson.

Investeringen har også medført betydelige forbedringer af arbejdsprocessen og har frigjort mange ressourcer hos operatørerne.

– Arbejdsbyrden er mindsket betydeligt. Tidligere var vi nødt til at udføre manuelt beregningsarbejde på den samlede vægt, hvor man aldrig kunne være sikker på, at beregningerne var i overensstemmelse med virkeligheden. Nu tager vejningen og rapporteringen ingen tid, hvilket har øget afdelingens kapacitet, og vi har kunnet frigøre ekstra ressourcer, siger Niklas Jakobsson.

Atlas Copco Secoroc har vidtrækkende planer om yderligere automatiseringer inden for vejeteknikken.

– Vi ekspanderer hele tiden og får også fremover stort behov for METTLER TOLEDO. Vores samarbejde med dem har stået på siden tidernes morgen. Jag var i kontakt med METTLER TOLEDO allerede i begyndelsen af halvfemserne og ved, at det er en trofast og stabil leverandør, siger Niklas Jakobsson.

For spørgsmål , kontakt venligst:

Niels Olesen
45 4 327 08 31
niels.olesen@mt.com

METTLER TOLEDO er en førende global producent af præcisionsinstrumenter. Selskabet er verdens største producent og forhandler af vægte til brug i laboratorier og i industrien.
Inden for området industrivægte, terminaler og vejeceller er Mettler-Toledo en af verdens førende leverandører. Vi er kendt for vores højkvalitets vejeløsninger med høj præcision. 
POWERCELL®- vejecellerne er verdens mest nøjagtige og pålidelige brovægtsvejeceller. 
Vi tilbyder digitale og analoge vejeceller med OIML og NTEP godkendelser samt ATEX og FM godkendelser til brug i eksplosionsfarlige områder.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links

Citater

-Vi har fået rigtig god hjælp af METTLER TOLEDO under hele processen. Samarbejdet har fungeret virkeligt godt, og de har altid stået til rådighed, når vi har haft brug for hjælp
Niklas Jakobsson