Nøyaktig vekt – et tungtveiende spørsmål for Atlas Copco Secoroc

Atlas Copco Secoroc i Fagersta i Sverige produserer fjellbor og leverer til kunder over hele verden. I begynnelsen het bedriften bare Secoroc og tilhørte Fagersta bruk, men i 1988 kjøpte Atlas Copco opp bedriften for å flytte fjellborproduksjonen sin dit. I dag er bedriften en verdensledende aktør i dette segmentet.

Produktlengden varierer fra fire desimeter opptil nærmere tolv meter, og vekten varierer kraftig med størrelsen. Uansett størrelse kreves det en enorm nøyaktighet og presisjon når det gjelder vekten på leveransene. Niklas Jakobsson er global logistikkutvikler hos Atlas Copco Secoroc, og har blant annet som oppgave å finne redskaper for lagerhåndtering og emballering.

– Vi sender ut ca. fem hundre tonn i uken fra enheten vår. At vekten er nøyaktig, er svært viktig av mange årsaker. Én av dem er transportkostnadene. Med de store volumene vi sender ut, kan ett kilo ekstra per kolli i fraktkostnad innebære miljøkostnader på slutten av året. Det er en kostnad som har direkte konsekvenser for resultatet, sier Niklas Jakobsson.

En annen grunn til nøyaktige vektangivelser er at kundene i mange tilfeller krever stor nøyaktighet ved innkjøp.

– La oss si at kunden skal bore et 200 meter dypt hull. Dersom hver tremeterstang veier noen kilo for mye eller for lite, kan den beregnede vekten avvike ganske mye til slutt. Kanskje så mye at utstyret ikke tåler påkjenningen, sier Niklas Jakobsson.

Fleksibelt system for ulik vekt

Arbeidsplassen til Niklas Jakobsson og teamet hans må kunne håndtere objekter i ulike størrelser. Derfor er vektene de har kjøpt inn fra METTLER TOLEDO, plassert på fire løftebord som står på rad. METTLER TOLEDO har dessuten levert veieutstyr i form av lasteceller med Eternet-kommunikasjon til hvert bord.

– Således kan vi, avhengig av lengden på boren, veie objektene samtidig på alle de fire vektene. Veieutstyret summerer vekten vist på de fire bordene, og gir en totalvekt. En programvare viser vektfordelingen mellom bordene. Operatøren kan enkelt velge hvilke av løftebordene som skal være med på veiingen, sier Niklas Jakobsson.

Et avgjørende spørsmål for Atlas Copco har vært vektenes robusthet. Med daglig håndtering av tunge stålkonstruksjoner må man regne med mye støt og slag.

– Lastecellene har vibrasjonsutstyr, noe som minsker belastningen når vi henter bunter og legger dem ned. Dette demper også selve peaken ved et hardt støt eller slag.

Smidig installasjonsprosess

Det nye måleutstyret er installert ved elleve arbeidsstasjoner, og har vært i bruk siden september 2016. Et halvår senere fungerer utstyret prikkfritt og helt i henhold til ønskemålene. Niklas Jakobsson er svært fornøyd med måten METTLER TOLEDO har vært behjelpelige ved implementeringen av det nye veiesystemet på.

– Vi har fått meget god hjelp av METTLER TOLEDO under hele prosessen. Samarbeidet har fungert kjempebra, og METTLER TOLEDO har hele tiden vært tilgjengelige når vi har trengt hjelp, sier Niklas Jakobsson.

Investeringen har også medført betydelige forbedringer i arbeidsprosessen, og frigjort mange ressurser hos operatørene.

– Arbeidsbyrden har minsket markant. Tidligere måtte vi beregne totalvekten manuelt, og man kunne aldri være sikker på at beregningene var i samsvar med virkeligheten. Nå skjer veiingen og rapporteringen på nulltid, noe som har økt kapasiteten til enheten vår, og vi har kunnet frigjøre ekstra ressurser, sier Niklas Jakobsson.

Atlas Copco Secoroc har langtrekkende planer om flere automatiseringer innen veieteknikk.

– Vi ekspanderer stadig, og kommer til å ha stort behov for METTLER TOLEDO også fremover. Vi har samarbeidet med dem siden tidenes morgen. Jeg var i kontakt med METTLER TOLEDO allerede på begynnelsen av nittitallet, og vet at det er en trofast og stabil leverandør, sier Niklas Jakobsson.

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Niels Olesen
45 4 327 08 31
niels.olesen@mt.com

METTLER-TOLEDO er en ledende global produsent av presisjonsinstrumenter. Selskapet er verdens største produsent og markedsfører av vektinstrumenter for bruk innen laboratorie-, industri og næringsmiddel. Innen industrivekter, terminaler og veieceller er Mettler-Toledo en verdensledende leverandør. Vi er berømt for våre høykvalitets veieløsninger med høy presisjon. POWERCELL®-veiecellene er verdens mest nøyaktige og pålitelige kjøretøy veieceller. Vi tilbyr digitale veieceller og analoge veieceller med OIML- og NTEP godkjenning til bruk i farlige områder. 

Tags:

Om oss

METTLER TOLEDO selger vekter og veiesystemer samt analyse- og prosessinstrumenter for produksjonsindustri og laboratorier. Selskapet er representert i ca 100 land og har produksjon på 15 steder rundt om i verden, bl a i Sveits, Tyskland, England, USA, Kina og Norge. Konsernet, med hovedkontor i Sveits, er notert på New York Stock Exchange. Totalt har konsernet ca 146.000 ansatte og omsatte i 2018 for 2.6 milliarder USD. METTLER TOLEDO Nordic er en markeds, salg og service organisasjon med hovedkontor i Stockholm, men har også kontorer i Oslo og København. I Finland og Baltikum, så er METTLER TOLEDO representert av forhandlere. I Skandinavia har vi ca. 195 ansatte med en årlig omsetning på ca. 465 millioner kroner.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

-Vi har fått meget god hjelp av METTLER TOLEDO under hele prosessen. Samarbeidet har fungert kjempebra, og METTLER TOLEDO har hele tiden vært tilgjengelige når vi har trengt hjelp
Niklas Jakobsson