Nye forskydelige sensorhuse med intelligent låsesystem fra METTLER TOLEDO

Automatiske, forskydelige sensorhuse giver sikker produktion og lever op til lovkravene.

I barske industrielle processer er medarbejdersikkerheden, anlægssikkerheden og miljøsikkerheden altafgørende. In-line-sensorers indsætningsplaceringer kan udgøre et svagt punkt, hvor lækkende procesmedier er en potentiel fare. METTLER TOLEDO har udviklet InTrac 781/784-serien af forskydelige sensorhuse, som er designet til at kunne tåle ekstreme procesbetingelser. De kombinerer robust design med alsidige monteringsmuligheder og brugervenlighed for at kunne leve op til anvendelseskravene inden for kemi, petrokemi, papirmasse og papir eller forsyning.

Det intelligente låsesystem sørger for konstant driftssikkerhed. Hvis der ikke er en sensor, kan husets indføringsstang ikke indsættes i processen. Og låsesystemet gør det muligt kun at fjerne sonden, når indføringsstangen er helt tilbagetrukket. Således undgår man helt, at en sensor fjernes ved et uheld, når den er i målepositionen.

InTrac781- og 784-huse giver mulighed for sensorvedligeholdelse og -udskiftning uden afbrydelse af procesdriften. Versionen af huset i rustfrit stål giver mulighed for ibrugtagning eller tilbageføring af sensorer i op til 16 bar, uden at operatørens sikkerhed kompromitteres.

Nyskabelser i designet af det integrerede rengøringskammer gør sensorrengøring mere effektiv end nogensinde før. Fire spraydyser sikrer omhyggelig rengøring af sensorspidsen, og den store indvendige diameter i kammeret sikrer, at snavs og partikler skylles grundigt ud. METTLER TOLEDO's EasyClean-systemer kan anvendes til fuldautomatisk sensorrengøring, -skylning og -kalibrering (for pH-sensorer).

Befugtede dele fås i forskellige materialer (rustfrit stål 1.4404, legering C-22, polymer PP, PEEK eller PVDF) og er velegnede til en lang række anvendelsesområder. Der fås ligeledes forskellige neddypningslængder og procesforbindelsestyper, hvilket giver en fremragende fleksibilitet ved målepunktet og minimerer behovet for tilpasninger.

De nye huse lever op til de vigtigste internationale standarder, herunder kravene til installation i et Ex-klassificeret område og i trykudstyrsdirektivet (PED 97/23/EF).

Få mere at vide på http://www.mt.com/housing

For spørgsmål , kontakt venligst:

Michael Breer
45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER TOLEDOs Process Analytics-afdeling udvikler og fremstiller instrumentering og sensorer til procesmåling og -styring og tilbyder måling af pH, opløst ilt og luftformig ilt, opløst ozon, turbiditet, iltreduktionspotentiale, resitivitet/konduktivitet, total organisk carbon og flow. METTLER TOLEDO Process Analysis består af to forretningsenheder, Ingold og Thornton, hvis produkter almindeligvis anvendes inden for blandt andet følgende brancher:
• Lægemiddelindustrien og bioteknologi • Industrien for kemisk behandling og raffinering • Bryggeri, føde- og drikkevareproduktion • Energi- og dampproduktionsanlæg • Fremstilling af mikroelektronik

For yderligere oplysninger henvises til www.mt.com/pro

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links