Nye skyvehus for sensorer med intelligent låsesystem fra METTLER TOLEDO

Sensorhus med skyvefunksjon gir sikkerhet i produksjonen og oppfyller lovbestemte krav.

I tøffe industrielle prosesser er sikkerheten til arbeiderne, anlegget og miljøet avgjørende. Innføringspunkter for produksjonslinjesensorer kan representere et svakt punkt der lekkasje av prosessmedier er en mulig risiko. METTLER TOLEDO har utviklet InTrac 781/784-serien av skyvehus for sensorer, som er utformet for å tåle ekstreme prosessforhold. De kombinerer robust design med fleksibel montering og brukervennlighet for å oppfylle behovene i bruksformål innen kjemi, petrokjemi, papir og treforedling eller kraftverk.

Et intelligent låssystem sikrer trygg bruk til enhver tid. Uten at det finnes en sensor, kan ikke husets innføringsstang utplasseres i prosessen. Og med låssystemet er det bare mulig å fjerne sonden når innføringsstangen er trukket helt tilbake. Da unngår man utilsiktet fjerning av sensoren når den er i målingsposisjon.

På InTrac781- og 784-husene kan det utføres sensorvedlikehold og utskifting uten å avbryte den kjørende prosessen. InTrac husene i rustfritt stål muliggjør sensorutplassering eller tilbaketrekking med opptil 16 bar uten at det går på bekostning av brukerens sikkerhet.

Nye innovasjoner i designen av det integrerte rensekammeret gjør sensorrengjøringen mer effektiv enn noen sinne. Fire spraydyser sikrer grundig rengjøring av sensorspissen, og det store kammerløpet betyr at all skitt og partikler blir skylt helt ut. Bruk med METTLER TOLEDOs EasyClean-systemer er mulig for helautomatisk sensorrengjøring, skylling og kalibrering (for pH-sensorer).

Fuktede deler er tilgjengelig i ulike materialer (rustfritt stål 1.4404, legering C-22, polymer PP, PEEK eller PVDF) og gjør dem egnet for en rekke bruksområder. Forskjellige nedsenkningslengder og prosesskoblingstyper er også tilgjengelig, og gir glimrende fleksibilitet ved målingspunktet samt minimerer behovet for omstrukturering.

De nye husene oppfyller de viktigste internasjonale standardene, inkludert kravene i direktivet om installering i ex-klassifisert område og trykk satt utstyr (PED 97/23/EC).

Du finner mer informasjon her: http://www.mt.com/housing

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Michael Breer  
' 45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER TOLEDOs avdeling for prosessanalyse utvikler og produserer instrumentering og sensorer til bruk i prosessmåling og -kontroll, og tilbyr måling av pH, oppløst oksygen og oksygen i gassform, oppløst ozon, turbiditet, potensiell oksygenreduksjon, resistivitet/konduktivitet, totalt organisk karbon og flyt. METTLER TOLEDO Prosessanalyse består av to bedriftsenheter, Ingold og Thornton, hvis produkter ofte brukes i industrier som: • Farmasi og bioteknologi • Kjemiske prosesser og raffineringsindustri • Brygging, mat- og drikkevareproduksjon • Kraft- og dampproduksjon • Produksjon av mikroelektronikk

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå till http://no.mt.com/no/no/home/products/Process-Analytics.html

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia