Opløst ilt-sensor uden bobledannelse fra METTLER TOLEDO fjerner signalstøj

Report this content

Anti-Bubble™ iltsensoren er designet til at forhindre luftbobler i at virke forstyrrende ind på DO-målinger.

InPro6860i Mettler Toledo

I processer for biofarmaceutisk fermentering og celledyrkningsprocesser indføres luft eller ilt i reaktorbeholdere, da det er afgørende for cellerespirationen og celledelingen. For lidt eller for meget ilt kan have en negativ indvirkning på produktionsydeevnen og kvaliteten af slutproduktet, så mængden skal kontrolleres omhyggeligt, eftersom behovet fra cellerne ændrer sig.

Der installeres sensorer i fermenteringsanlæg og bioreaktorer, så der kontinuerligt fås data på opløst ilt-niveau, men der kan nemt komme støj på signalet fra bobler i procesvæsken. Der kan akkumuleres luft-/iltbobler ved sensorens spids, og da oxygenpartialtrykket i boblerne er højere end på opløst ilt-niveauet i mediet, forhøjes målingerne. Hvad vigtigere er, så skaber disse boblers bevægelser omkring og hen over spidsen støj på signalet, der gør præcis og følgelig effektiv iltkontrol umulig.

METTLER TOLEDO’s Anti-Bubble iltsensor, der forhindrer dannelse af bobler, er designet med optisk teknologi, der forhindrer boblerne i at skabe signalstøj. Sensorenden har et udskifteligt iltfølerelement, OptoCap. Hætten har tre særlige egenskaber, der forhindrer signalinterferens.

For det første har spidsen en vinkel på 30°; derfor kan boblerne ikke akkumuleres. For det andet er hætten behandlet mekanisk, så den får en hydrofilisk overflade, der tiltrækker vandmolekylerne stærkt, og hjælper med at forhindre, at boblerne hæfter sig fast. For det tredje har hætten et PTFE-lag, der dækker måleområdet, og som forhindrer, at fast materiale hæfter sig fast, hvilket kunne reducere målefølsomheden eller give plads for, at bobler bliver indfanget.

“Anti-Bubble iltsensoren, der forhindrer dannelse af bobler, kan reducere bobleinduceret signalstøj til ubetydelige niveauer,” siger Antonio Tarancon, der er produktchef hos METTLER TOLEDO. “Uden denne støj kan sensoren måle opløst ilt-niveauer med stor nøjagtighed, så DO-kontrollen kan afpasses rigtigt tidsmæssigt for at sikre, at den altid har den ønskede koncentration.”

Du kan få yderligere oplysninger om Anti-Bubble iltsensoren, der forhindrer dannelse af bobler, ved at besøge www.mt.com/InPro6860i

Besøg http://www.mt.com/pro for yderligere oplysninger

For spørgsmål, kontakt venligst:

ATle Soloy
'+47 905 63 245
atle.soloy@mt.com

METTLER TOLEDOs Process Analytics-afdeling udvikler og fremstiller instrumentering og sensorer til procesmåling og -styring og tilbyder måling af pH, opløst ilt og luftformig ilt, opløst ozon, turbiditet, iltreduktionspotentiale, resitivitet/konduktivitet, total organisk carbon og flow. METTLER TOLEDO Process Analysis består af to forretningsenheder, Ingold og Thornton, hvis produkter almindeligvis anvendes inden for blandt andet følgende brancher:
• Lægemiddelindustrien og bioteknologi • Industrien for kemisk behandling og raffinering • Bryggeri, føde- og drikkevareproduktion • Energi- og dampproduktionsanlæg • Fremstilling af mikroelektronik

For yderligere oplysninger henvises til www.mt.com/pro

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links