Anti-bubble-oksygensensor fra METTLER TOLEDO fjerner signalstøy fra oppløst oksygen

Report this content

Anti-Bubble™-Oksygen Sensor er designet for å forhindre at luftbobler forstyrrer DO-målinger.

InPro6860i Mettler Toledo

I biofarmarelaterte fermenterings- og cellekulturprosesser føres luft eller oksygen inn i reaktorkar, da dette er avgjørende for cellerespirasjon og celledeling. For lite eller for mye oksygen kan påvirke produksjonsutbyttet og kvaliteten på sluttproduktet negativt, så det må kontrolleres nøye etter hvert som behovet fra cellene endrer seg.

Sensorer er installert i fermenteringsanlegg og bioreaktorer for å få kontinuerlige data om oppløst oksygennivå, men kan lett utsettes for signalstøy fra bobler i prosessvæsken.           Luft-/oksygenbobler kan samle seg ved sensorspissen, og ettersom oksygenpartialtrykket i boblene er høyere enn det oppløste nivået i mediet, blir målingene høyere. Enda mer kritisk er det at disse boblene som samles og passerer over spissen skaper støy i signalet, noe som gjør nøyaktige målinger og følgelig effektiv oksygenkontroll umulig.

Utformingen av METTLER TOLEDO`s Anti-Bubble Oxygen Sensor med optisk teknologi forhindrer boblene i å forårsake signalstøy. Sensorenden har et utskiftbart oksygenfølerelement, OptoCap. Hetten har tre spesifikke funksjoner som forhindrer signalinterferens.

For det første har spissen en vinkel på 30°; derfor kan ikke boblene samle seg. For det andre behandles hetten mekanisk for å gi den en hydrofil overflate som sterkt tiltrekker vannmolekyler og dette bidrar til å forhindre at bobler fester seg. For det tredje har hetten et PTFE-lag som dekker måleområdet og forhindrer at fast materiale fester seg, noe som kan redusere målefølsomheten eller gjøre at bobler blir fanget.

«Anti-Bubble Oxygen Sensor kan redusere bobleindusert signalstøy til ubetydelige nivåer», sier Antonio Tarancon, produktsjef hos METTLER TOLEDO. «Uten denne støyen kan sensoren måle oppløste oksygennivåer med stor nøyaktighet, slik at DO-kontrollen kan justeres riktig for å sikre at den alltid har ønsket konsentrasjon.»

For mer informasjon om Anti-Bubble Oxygen Sensor, gå inn på www.mt.com/InPro6860i

For ytterligere informasjon, se http://www.mt.com/pro

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Atle Soloy
'+47 905 63 245
atle.soloy@mt.com

 

METTLER TOLEDOs avdeling for prosessanalyse utvikler og produserer instrumentering og sensorer til bruk i prosessmåling og -kontroll, og tilbyr måling av pH, oppløst oksygen og oksygen i gassform, oppløst ozon, turbiditet, potensiell oksygenreduksjon, resistivitet/konduktivitet, totalt organisk karbon og flyt. METTLER TOLEDO Prosessanalyse består av to bedriftsenheter, Ingold og Thornton, hvis produkter ofte brukes i industrier som: • Farmasi og bioteknologi • Kjemiske prosesser og raffineringsindustri • Brygging, mat- og drikkevareproduksjon • Kraft- og dampproduksjon • Produksjon av mikroelektronikk

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå till www.mt.com/pro

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker