Aarhusiansk kontorhus får nyt certifikat på bæredygtighed

Som det første og hidtil eneste byggeri i Jylland bliver kontorhuset Skejby Company House III i Aarhus certificeret efter den nye danske bæredygtighedsstandard DGNB Denmark. Med certificeringen imødekommer byggeriet et stigende markedskrav om en objektiv vurdering af ejendommes miljømæssige og økonomiske bæredygtighed.

Ud over at være det eneste byggeri i Jylland med det nye certifikat for bæredygtigt byggeri, DGNB Denmark, er Skejby Company House III på landsplan også blandt de første syv projekter, der har bestået bæredygtighedstesten i forbindelse med ordningens opstart. Det aarhusianske kontorhus har fået tildelt certifikatet i kategorien sølv blandt de tre niveauer guld, sølv og bronze.

”Certificeringen er en uvildig blåstempling af bæredygtigheden på flere parametre i hele byggeriet og vores koncept bag. Derfor er vi naturligvis stolte over resultatet, og det er vores ambition, at fremtidige Company Houses også skal certificeres. Vi kan nemlig se, at det tilfører byggeriet en merværdi til gavn for både ejere og brugere af bygningerne,” fortæller projektudviklingschef Frank Skov Jensen fra NCC Property Development, der står bag Skejby Company House III.

Skejby Company House III er på 6.000 kvadratmeter og stod færdigt i efteråret 2011. Størstedelen af kontorhuset er i dag udlejet til Energi Danmark og Mærsk Line.

Imødekommer markedets krav

DGNB Denmark er en tilpasset dansk version af den internationalt anerkendte DGNB-ordning, der især er meget udbredt i Tyskland og en række andre europæiske lande. Med ordningen får både bygningsejere og -brugere et kvalificeret grundlag til at vurdere ejendommens bæredygtighed, hvilket i stigende omfang bliver et krav.

”Både inden for offentlige og private kontorejendomme forventer vi, at bygherrer i højere grad stiller krav til dokumentation for bæredygtigheden i form af uvildige certificeringer. For det private byggeri gælder dette især blandt de større virksomheder og danske filialer af internationale koncerner, som har helt klare retningslinjer for eksempelvis miljøpåvirkningen fra deres lokaler,” forklarer Frank Skov Jensen.

Ikke kun fokus på miljø

Bæredygtighedscertificeringen omfatter ikke kun miljømæssige kvaliteter ved byggeriet, men afdækker også hensyn til totaløkonomi samt indeklima og teknisk kvalitet. Derudover har certificeringen fokus på bygningens samlede livscyklus fra opførelse til bortskaffelse af materialer.

”Ordningen kommer hele vejen rundt om begrebet bæredygtighed. Dette omfatter i Skejby også evaluering af alt fra miljøbelastningen fra byggematerialer til korrekt affaldshåndtering, indeklima, optimal drift og vedligehold. Ud over at energiforbruget i huset skal være lavt, skal man også have fokus på miljøbelastningen ved byggeprocessen og driften af bygningen,” uddyber Frank Skov Jensen.

Opbakning fra bygningsejeren

Skejby Company House III er ejet af investeringsselskabet C.W. Obel Ejendomme, der er glade for certificeringen og støtter op om initiativet om en dansk certificeringsordning.

”Certificeringen i sølv-kategorien er et synligt bevis på, at vi ejer et bæredygtigt og fremtidssikret hus, hvor vi tager ansvar for miljøet og samtidig kombinerer det med en bæredygtig økonomi for både os og lejerne. Det, tror vi, er med til at gøre lejemålene mere attraktive,” forklarer teknisk direktør Kim Freilev fra C. W. Obel Ejendomme.  

Bag den nye certificeringsordning DGNB Denmark står det danske nationale råd for bæredygtigt byggeri Green Building Council Denmark.

Fototekster:

Foto 1: Skejby Company House III i Aarhus er det hidtil eneste byggeri i Jylland og på landsplan blandt de syv første projekter, der modtager det nye DGNB Denmark-certifikat, som er en vurdering af bygningens bæredygtighed.

Foto 2: Ud over DGNB Denmark-certificering har Skejby Company House III status som EU Green Building, ligesom det vil blive certificeret efter den internationale Breeam-miljøcertificering.

Fakta om Skejby Company House III:

  • Skejby Company House III er blandt syv pilotprojekter, der som de første i Danmark bliver certificeret efter den nye bæredygtighedsstandard DGNB Denmark.
  • DGNB-certifikaterne uddeles i kategorierne guld, sølv og bronze, og kontorhuset har opnået kategorien sølv.
  • Skejby Company House III er på 6.000 kvadratmeter og stod klar til indflytning i efteråret 2011.
  • Kontorhuset er tre etager højt og er centralt beliggende i erhvervsområdet i Skejby i det nordlige Aarhus.
  • Huset er forsynet med mekanisk ventilation og køling for at give et godt indeklima.
  • Arkitektfirmaet C.F. Møller har tegnet Skejby Company House III, der er udført med facader i hvid beton, kobber og glas.
  • Ud over DGNB Denmark-certificeringen har Skejby Company House III status som EU Green Building med et energibrug, der ligger mindst 25 procent under den danske energiramme. Herudover certificeres bygningen efter den internationale Breeam-miljøcertificering.
  • Størstedelen af Skejby Company House III er i dag udlejet til Energi Danmark og Mærsk Line.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Frank Skov Jensen, projektudviklingschef, NCC Property Development, tlf. 60 23 79 22.

Kim Freilev, teknisk direktør, C.W. Obel Ejendomme, tlf. 33 33 94 94.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig.
I 2011 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2.200 ansatte. NCC Property Development udvikler og sælger kommercielle ejendomme på udvalgte vækstmarkeder i Norden, Baltikum og St. Petersborg.

Tags: