Sådan blev 2021 for Øresundsbron

Report this content

Trafikken på broen var på vej tilbage til 2019-niveau, men faldt hurtigt igen, da der på ny blev indført restriktioner i begge retninger.

Øresundsbro Konsortiet kaster her et blik på trafikudviklingen og årets højdepunkter i 2021 – lige fra rekorder i godstrafikken til maling af 2.560 ud af 13.400 meter stålkonstruktion, som er blevet malet på ny.

– Øresundsregionens potentiale og alt det, der binder os sammen, fik et positivt løft i 2021. Debatartikler og ministermøde bidrog til at sætte Øresundsregionen på agendaen. Gang på gang fik vi sat fokus på, hvor vigtigt det er at bygge flere broer mellem landene. Nu fortsætter vi arbejdet med at genskabe tilliden til, at Øresundsbron altid er åben, og fokusere på potentialet i en integreret region, siger Linus Eriksson, administrerende direktør for Øresundsbron

Året både startede og sluttede med stramme indrejseregler i begge retninger, hvilket i høj grad har påvirket vores cirka 400.000 kunder. I årets første kvartal faldt antallet af rejser over broen med ca. 55 % i forhold til året før. Vejtrafikken var ca. 30 % lavere i begyndelsen af juli sammenlignet med samme tidspunkt i 2019, men i slutningen af september var biltrafikken kun ca. 14 % lavere end i 2019.  Og den positive udvikling fortsatte i efteråret, indtil de nye indrejserestriktioner i begge lande i slutningen af december 2021 fik trafikken til at falde med cirka 35 procent sammenlignet med 2019. Alligevel har Øresundsbron haft en nettotilgang af kunder på cirka 25.000 i løbet af 2021.   

– Rejserne over broen tog fart, da vi lancerede kampagnen med vores hidtil mest favorable tilbud om en ekstra tur over broen op til tre gange i løbet af efteråret. Vi var næsten tilbage på 90 % af det tidligere trafikniveau i november, da restriktionerne blev genindført, og vi endnu en gang blev mindet om, hvor hårdt grænsekontrollen rammer integrationen og rejsen på tværs af Øresund, siger Linus Eriksson.

I pendler- og erhvervstrafikken har kørevanerne ændret sig. Flere mennesker arbejder hjemme, hvilket påvirker både ture til arbejdspladsen og til møder. Det har også stor betydning, at rejserne til og fra Kastrup fortsat er langt fra tidligere tiders niveau.

Godstrafikken slog flere rekorder. Hver måned siden februar har lastbiltrafikken over broen været rekordhøj. Aldrig før har godstrafikken i en enkelt måned oversteget 50.000 passager – en milepæl, der blev overgået i både marts, juni og november.

Fakta: Nogle af højdepunkterne i 2021 

En mere bæredygtig bro: Øresundsbro Konsortiet har fortsat sit arbejde med at skabe en bæredygtig forbindelse. Vi ønsker at efterlade en bro til den næste generation, som er i samme eller endnu bedre stand. Her er nogle af sidste års bestræbelser på at sikre netop dette:

  • Nye lysstofrør: Fra 70.000 til 100.000 timers driftstid blev en realitet, da mere end 4.500 lysstofrør blev udskiftet med LED-rør i Øresundsbrons tunnel. Det anslås, at dette vil reducere tunnelbelysningens energiforbrug med ca. 50 % sammenlignet med de gamle lysstofrør. Læs mere
  • Flere solpaneler: Øresundsbrons 1.500 m2 store solcelleanlæg blev udvidet med yderligere 1.500 m2 solpaneler. Solcelleanlægget forventes at levere ca. 500.000 kWh om året, hvilket svarer til ca. 10 % af den elektricitet, det kræver at drive forbindelsen. Læs mere
  • Biodiversitet: Træer og buske er for første gang blevet luget varsomt på dele af forbindelsens kunstige ø, Peberholm. Konsortiets fokus er at sikre en stærk biodiversitet og samtidig lade det meste af øen fortsætte med at udvikle sig naturligt. Læs mere

Fremtidens signalsystem: Øresundsbrons jernbane er blevet opgraderet til det fremtidige signalsystem ERTMS – en europæisk standard, der forenkler togtrafikken mellem lande med et fælles signalsystem. Læs mere 

Broen er blevet malet på ny: Siden den første malerplatform blev taget i brug i april 2020, er 2.560 af 13.400 meter stålkonstruktion nu blevet malet på ny med vandbaseret maling. Hvis det lykkes at fastholde det nuværende tempo, vil projektet med at male broen på ny blive færdigt mindst et år før den fastsatte dato i 2032. I 2021 blev der taget yderligere to malerplatforme i brug.

Kontakt Øresundsbrons presseafdeling for yderligere information: +45 33 41 61 15 eller presse@oresundsbron.com.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner

Multimedia

Multimedia