3. kvartal 2019: Fortsat positiv udvikling

Report this content
Læse original

3. kvartal 2019*

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.026 mio. (8.840 mio.), hvilket giver en organisk vækst på 1%

  • Driftsresultatet udgjorde SEK 57 mio. (-73 mio.)

  • Det justerede driftsresultat udgjorde SEK 103 mio. (-65 mio.)

  • Periodens resultat var SEK -51 mio. (-122 mio.)

  • Resultat pr. aktie var SEK -0,03 (-0,06)

  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 0 mio. (-371 mio.)

*Koncernen anvender IFRS 16 Leasingaftaler pr. 1. januar 2019. I overensstemmelse med IFRS 16 er sammenligningstallene ikke omregnet.

Kommentar fra Annemarie Gardshol, konstitueret koncernchef

Årets 3. kvartal viser en fortsat positiv udvikling, og i forhold til samme kvartal i 2018 er resultatet forbedret. Et mere tydeligt fokus på forretningen og et løbende omstillingsarbejde forbedrer lønsomheden i Danmark, Sverige og Norge.

Der er lagt en mere fokuseret strategi i kvartalet. PostNord arbejder i overensstemmelse med denne strategi målbevidst med kernevirksomheden – pakker og breve – for at sikre en førende position i en verden med ændrede kommunikations- og forbrugsmønstre. PostNord har i de seneste år gennemført store ændringer for at imødegå de faldende brevmængder og har samtidig været offensiv med hensyn til at opnå en førende position inden for e-handelslevering. Vi har de største forretningsmuligheder i forbindelse med vores pakketilbud til virksomheder, der henvender sig direkte til forbrugere. Segmentet vokser hurtigt og er præget af, at modtagerne stiller store krav om fleksibel levering.

Det er vigtigt at have et tilbud, der er tilpasset til forbrugernes forventninger, f.eks. om bæredygtige leveringsalternativer. Alt dette arbejder vi nu med i koncernens nye, kundenære og forenklede organisation. Virksomhedens positive udvikling skyldes først og fremmest alle medarbejdernes gode indsats, siger Annemarie Gardshol, konstitueret administrerende direktør og koncernchef.

3 ud af 4 nordboere, som køber varer på nettet, oplyser, at de altid, ofte eller sommetider tager hensyn til bæredygtighedsspørgsmålet. Det er vigtigt at øge fyldningsgraden i vores lastbiler ved at reducere mængden af luft mellem pakkerne og koordinere transporterne. Det er vores mål i slutningen af 2020 at have reduceret koncernens samlede CO2-udledning med 40% i forhold til niveauet i 2009, og vi ligger nu på ca. 35%. Også returneringer har indflydelse på pakkernes klimapåvirkning. PostNord offentliggjorde i september rapporten E-barometeret for 2. kvartal. Den viser, at gratis returnering nu er mindre udbredt i svensk e-handel, og at de svenske forbrugeres forventninger om gratis returnering er faldet siden sidste år.

Forbrugerne og kundeoplevelsen spiller en stadig større rolle for vores forretning. I Danmark er leveringsnettet udvidet markant, og PostNord er kommet endnu tættere på forbrugerne. Der er siden årsskiftet åbnet over 300 nye udleveringssteder i Danmark. Målet er at nå næsten 500 inden den intensive Black Friday-periode.

For på længere sigt at kunne opretholde en postvirksomhed i overensstemmelse med strategien skal vi bestræbe os på at nå et serviceniveau, der med fornuftige omkostninger er tilpasset til markedets behov. PostNord Danmark er gået ind i den sidste fase af den igangværende transformation af den danske virksomhed, og nu, hvor der er indført en ny, effektiv servicemodel, er der fokus på at forbedre kundeoplevelsen. Samtidig arbejdes der med at udarbejde og implementere en ny omdelingsmodel til breve på det svenske marked.

Derudover er det nødvendigt at opdatere den nuværende postlovgivning i Danmark og Sverige, og vi fører en konstruktiv dialog med både danske og svenske beslutningstagere. Den nye svenske postlovgivning fra august, som giver mulighed for portostigning som kompensation for faldende brevmængder, er et skridt i den rigtige retning. Den 30. september informerede vi om, at vi hæver brevportoen for indenrigsbreve i Sverige fra SEK 9 til 11 den 1. januar 2020, siger Annemarie Gardshol, konstitueret administrerende direktør og koncernchef.

Blandt periodens mere betydningsfulde forretningsmæssige begivenheder er indgåelse af en scannings- og EDI-kontrakt mellem PostNord Strålfors og Telia, nye aftaler med Volvo Cars og Ahlsell i PostNord Sverige og indgåelse af en logistikaftale mellem Thanke AS og PostNord Norge. På det svenske marked vokser Varebrevet, og vi oplever stadig en tilbagevenden af brevmængder, fordi konkurrenter trækker sig ud af visse geografiske områder og på grund af fornyet interesse for adresseløse forsendelser.

Leveringskvaliteten for breve i Sverige (SWEX) var 96,74%, dvs. over lovkravet på 95%. I Danmark ligger leveringskvaliteten for Brevet (DEX) noget over lovkravet på 93%. Den samlede leveringskvalitet for pakker i PostNord-koncernen var 95,6%.

Vi har i efteråret haft to opsigtsvækkende lanceringer af nye frimærker: De danske frimærker med hundemotiver, som er et resultat af PostNords konkurrence "Min hund på frimærke", og de svenske modefrimærker, der sætter fokus på svensk modes eksportsucces.

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Kontaktperson: Malin Nordén. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug og svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson 25. oktober 2019 kl. 08.00 (CET). 

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2018 havde koncernen ca. 30.000 medarbejdere og en omsætning på godt 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner

Dokumenter og links