Ændringer i PostNords koncernledelse

Læse original

Som et led i PostNords fortsatte udvikling hen imod at blive fremtidens logistik- og kommunikationsvirksomhed (fysisk og digitalt) gennemføres følgende fire ændringer i koncernledelsen 1. februar 2018.

Annemarie Gardshol bliver ny chef for PostNord Sverige

Annemarie Gardshol udpeges som ny chef for PostNord Sverige. Annemarie Gardshol vil videreføre det omstillingsarbejde, der er foregået de seneste år, og udnytte den stærke vækst i e-handelslogistik. Derudover vil hun fokusere på at forbedre virksomhedens kvalitet og image samt arbejde for et større medarbejderengagement. Annemarie Gardshol har arbejdet i PostNord-koncernen siden 2012 og kommer fra PostNord Strålfors Group, hvor hun har været administrerende direktør i tre år. Hun har tidligere haft ansvaret for PostNords strategiarbejde. I 2014 blev hendes opgaver udvidet til også at omfatte PostNords aktiviteter i eCommerce & Corporate Clients. Inden hun kom til PostNord har hun haft forskellige ledende stillinger hos Gambro og McKinsey. Hun har siden 2015 været medlem af bestyrelsen i SCA AB og siden 2017 i Essity AB, som begge er noteret på NASDAQ Stockholm.

Anders Holm får ny rolle i koncernen
Anders Holm, nuværende chef for PostNord Sverige, bliver chef for Corporate Clients, International Linehauls og Toldbehandling samt PostNord Finland.

Ylva Ekborn bliver administrerende direktør for PostNord Strålfors Group
Ny administrerende direktør for PostNord Strålfors Group bliver Ylva Ekborn. Hun tiltrådte som administrerende direktør i PostNord Strålfors Sverige i september 2016. Ylva Ekborn kom fra Eniro, hvor hun var chef for det nordiske forretningsområde Voice og administrerende direktør i 118118. Hun har tidligere bl.a. arbejdet for Ebay, Synovate, og McKinsey. Hun fortsætter i begyndelsen også i sin tidligere stilling som administrerende direktør for PostNord Strålfors Sverige.

Finn Hansen forlader koncernledelsen
Finn Hansen forlader PostNords koncernledelse for som tidligere meddelt at gå på pension i år. Finn Hansen arbejder med en række prioriterede initiativer, indtil han forlader virksomheden. Jan Starrsjö, koncernens chef for strategi og salgsprocesser, får ansvaret for HR-forhold i PostNords koncernledelse.

Annemarie Gardshol, Ylva Ekborn og Anders Holm indtræder i PostNords koncernledelse og refererer til Håkan Ericsson, koncernens administrerende direktør. Antallet af medlemmer i koncernledelsen vil dermed være uændret.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte:
PostNord Medierelationer, tlf. 010-436 10 10, e-mail press@postnord.com 

Kontaktperson: Thomas Backteman. PostNord AB er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson den 22. januar kl. 13.00 CET. 

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2016 havde koncernen ca. 33.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 38 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner