Förändringar i PostNords koncernledning

Läs original

Som ett led i PostNords fortsatta utveckling mot framtidens logistik- och kommunikationsföretag (fysisk och digital) kommer följande fyra förändringar i koncernledningen att genomföras den 1 februari 2018.

Annemarie Gardshol blir ny chef för PostNord Sverige
Annemarie Gardshol utses till ny chef för PostNord Sverige. Annemarie Gardshol kommer att fortsätta att driva vidare det omställningsarbete som pågått under de senaste åren och ta tillvara på den starka tillväxten inom e-handelslogistik. Dessutom kommer hon att fokusera på att förbättra bolagets kvalitet och image samt arbeta för ett ökat medarbetarengagemang. Annemarie Gardshol har arbetat inom PostNord-koncernen sedan 2012 och kommer närmast från tjänsten som vd för PostNord Strålfors Group som hon innehaft i tre år. Dessförinnan har hon varit ansvarig för PostNords strategiarbete. 2014 utökades hennes uppdrag till att även omfatta PostNords aktiviteter inom eCommerce & Corporate Clients. Innan hon kom till PostNord har hon innehaft olika ledande roller på Gambro och McKinsey. Sedan 2015 är hon styrelseledamot i SCA AB och sedan 2017 i Essity AB, båda noterade på NASDAQ Stockholm.

Anders Holm tillträder ny roll i koncernen
PostNord Sveriges nuvarande chef Anders Holm blir chef för Corporate Clients, International Linehauls och Förtullning samt PostNord Finland.

Ylva Ekborn kliver upp som vd för PostNord Strålfors Group
Ny vd för PostNord Strålfors Group blir Ylva Ekborn. Hon började som VD på PostNord Strålfors Sverige i september 2016. Ylva Ekborn kom dessförinnan från Eniro där hon var chef för det nordiska affärsområdet Voice och VD för 118118. Tidigare har hon bland annat arbetat på Ebay, Synovate, och McKinsey. Hon kommer inledningsvis även att behålla sin tidigare tjänst som VD för PostNord Strålfors Sverige.

Finn Hansen lämnar koncernledningen
Finn Hansen lämnar PostNord koncernledning för att som tidigare meddelats gå i pension under året. Finn Hansen kommer att driva några prioriterade initiativ fram tills han lämnar företaget. Ansvarig för HR-frågor i PostNords koncernledning blir tills vidare Jan Starrsjö, koncernens chef för strategi och säljprocesser.

Annemarie Gardshol, Ylva Ekborn och Anders Holm kommer att ingår i PostNords koncernledning och rapportera till koncernens VD Håkan Ericsson. Antalet medlemmar i koncernledningen kommer därmed att vara oförändrat.

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Thomas Backteman. Denna information är sådan information som PostNord AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari kl. 13.00 CET.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2016 hade koncernen cirka 33 000 anställda och en omsättning på drygt 38 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Om oss

Vi gör vardagen enklare. PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2019 hade koncernen 29 000 anställda och en omsättning på drygt 38,3 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera