PostNord fører branchen ind i lavemissionsøkonomien

Report this content

2021-03-17 08:00

PostNord nåede klimamålet for 2020 og har dermed reduceret sit klimaaftryk med 40 pct. i forhold til basisåret 2009. Nu er der sat et nyt ambitiøst må for bæredygtighedsområdet: fossilfrihed i 2030.

PostNord har med sin førende position og sin samfundsvigtige opgave et stort ansvar for at bidrage til bæredygtig udvikling i en branche, der er afhængig af transport. Koncernen har længe arbejdet målrettet med bæredygtighed, men nu øges ambitionsniveauet endnu mere.

– Ambitionen er at føre brev- og logistikbranchen ind i lavemissionsøkonomien ved at opnå fossilfrihed senest i 2030. Med et klart mål om at være fossilfri fortsætter PostNord med at tage ansvar for de nationale og globale klimamål, siger Annemarie Gardshol, PostNords administrerende direktør og koncernchef.

Koncernen arbejder på at udvikle "grønne" forretningsplaner for, hvordan omstillingen skal foregå ud fra forudsætningerne på de forskellige nordiske markeder. Det er vigtigt, at vi samarbejder med leverandører, kunder og forbrugere for at nå målet.

– Vi vil med bestyrelsens opbakning kunne foretage endnu flere klimavenlige investeringer, men målet om fossilfrihed gælder ikke kun vores egne køretøjer, men også de underleverandører, der udfører transport på vores vegne. Vi er en stor transportkøber med mulighed for at omstille en hel infrastruktur. Vi bliver nødt til at dele vores erfaringer – både de positive og negative – med andre, så vi sammen kan gennemføre denne omstilling, siger Annemarie Gardshol.

Hvis vi skal nå dette mål, kræver det også innovationer, lige fra effektiv logistik og e-handel til øget elektrificering og sikker adgang til biobrændstoffer på alle vores markeder.

Det var en udfordring at reducere klimaaftrykket med 40 pct. inden 2020 i forhold til 2009.

– Ambitionerne var høje, da CO2-målet blev sat, og da mængderne steg markant, fordi antallet af transportintensive pakker steg hurtigt, blev det en udfordring at nå målet. Men takket være et stort fokus og et klart mål lykkedes det os! Det giver os blod på tanden og lyst til at give os i kast med et nyt ambitiøst klimamål, siger Annemarie Gardshol.

Eksempler på PostNords succeser inden for bæredygtighed:

 • reduktion af CO2-fodaftrykket med 40 pct. i forhold til 2009
 • støtte til kunder i trykkeribranchen, der satser fuldt ud på digitalt tryk for at sikre en bæredygtig udvikling
 • mindre luft ved fyldning af varevogne og lastbiler, f.eks. ved hjælp af det innovative SpaceInvaders-system, der kan bruges til at stable paller
 • fossilfri levering i hele Södermalm i Stockholm og i Malmös centrum
 • det mest bæredygtige logistikvaremærke ifølge de svenske forbrugere*

Eksempler på kommende aktiviteter for at nå klimamålene:

 • systematisk gennemgang af kundernes transportkoncepter for at finde flere klimasmarte løsninger
 • fossilfri transport i finske og svenske byer
 • satsning på el-biler og miljøvenlige køretøjer i Norge
 • deltagelse i EthaDrive-projektet, hvor to tunge etanol-drevne lastbiler med base i Norrköping, Sverige, blev taget i brug i efteråret 2020
 • reduktion af klimapåvirkningen ved at bruge eldrevne distributionskøretøjer hos tredjepartskunder (TPL)
 • ny miljøvenlig terminal i Tammerfors, Finland

* PostNord Sverige ligger for anden gang øverst i branchen i den europæiske varemærkeundersøgelse Sustainable Brand Index (varemærkeundersøgelse om bæredygtighed på det svenske forbrugermarked – ranglisten kombinerer både miljømæssigt og socialt ansvar baseret på bæredygtighedsdefinitionen i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling).

Kontaktperson: Sofia Leffler Moberg, PostNord-koncernens bæredygtighedschef, kan nås på telefon
+46 (0)72 144 61 42 eller via e-mail:
sofia.leffler.moberg@postnord.com.

Flere oplysninger om vores bæredygtighedsarbejde findes på koncernens hjemmeside: https://www.postnord.com/sustainability

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

 

Vi gør hverdagen lettere. PostNord er førende inden for pakke- og logistiktjenster til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomhed​er i Sverige og Danmark, uanset hvor de bor og arbejder. PostNord forbinder virksomheder, myndigheder og privatpersoner og muliggør forretning, handel og kommunikation i Norden. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens e-handel, distribution, logistik og kommunikation i Norden. I 2020 havde koncernen ca. 28.000 medarbejdere og en omsætning på 38,7 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com​

Abonner

Multimedia

Multimedia