PostNords års- og bæredygtighedsrapport 2020: En vigtig samfundsbærende aktør

Report this content

2021-03-12 11:00

PostNord har i dag offentliggjort sin Års- og bæredygtighedsrapport for 2020.

– Et meget anderledes år er gået. 2020 var i høj grad præget af t af Corona-pandemien. Det lykkedes os som virksomhed at håndtere den vanskelige situation godt. Vi har vist, at vi kan håndtere store volumenudsving med god leveringskvalitet, samtidig med at vi har gennemført vores forbedringsprogrammer i et uændret højt tempo. Det førte alt i alt til et markant forbedret resultat i 2020, siger Annemarie Gardshol, administrerende direktør og koncernchef i PostNord.

Året kort fortalt

  • PostNord leverede næsten 200 mio. pakker samt 2,6 mia. breve og andre forsendelser.

  • Coronapandemien medførte stor efterspørgsel efter levering til døren og levering af pakker uden fysisk kontakt. PostNord håndterede i løbet af Black Week 9,1 mio. pakker i Norden, en stigning på 31 pct. i forhold til samme periode i 2019.

  • Nye og udvidede terminaler blev taget i brug, og det blev besluttet at investere i infrastrukturen for at vokse med markedet på en omkostningseffektiv måde, fordi e-handlen vokser.

  • Styrket strategisk partnerskab med DPDgroup, det største internationale pakkedistributionsnet i Europa.

  • Gode fremskridt i forbedringsprogrammerne, stor efterspørgsel i pakkeforretningen og høj produktivitet forbedrede resultatet og pengestrømmen væsentligt.

  • PostNord nåede målet om at reducere klimaaftrykket med 40 pct. i forhold til basisåret 2009 inden udgangen af 2020. Der blev vedtaget en ny ambition om at opnå fossilfrihed i 2030.

  • Lancering af en ny varemærkestrategi, der bedre afspejler den udvikling, service- og tjenestetilbuddet har gennemgået, for at PostNord kan blive den foretrukne leverandør i Norden.

  • Forlænget aftale med den danske stat om kompensation for meromkostninger i forbindelse med postbefordringspligten i Danmark.

PostNords års- og bæredygtighedsrapport fås på svensk og engelsk. Bæredygtighedsrapporten, som er en del af årsrapporten, udarbejdes i henhold til den svenske årsregnskabslov (ÅRL) og GRI-standarderne.

PostNords finansielle rapporter på svensk findes på https://www.postnord.com/sv/investor-relations/finansiell-rapportering, og på engelsk på https://www.postnord.com/investor-relations/financial-reporting.

Kontaktperson Malin Nordén: PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson 12. marts 2020 kl. 11.00 CET.

 

Annemarie Gardshol PostNord Group


PostNord Family blue parcel

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

 

Vi gør hverdagen lettere. PostNord er førende inden for pakke- og logistiktjenster til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomhed​er i Sverige og Danmark, uanset hvor de bor og arbejder. PostNord forbinder virksomheder, myndigheder og privatpersoner og muliggør forretning, handel og kommunikation i Norden. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens e-handel, distribution, logistik og kommunikation i Norden. I 2020 havde koncernen ca. 28.000 medarbejdere og en omsætning på 38,7 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com​

Abonner

Multimedia

Multimedia