PostNords års- och hållbarhetsredovisning 2020: En viktig samhällsbärare

Report this content

2021-03-12 11:00

PostNord har i dag publicerat sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2020.

– Ett mycket annorlunda år har lagts till handlingarna. 2020 präglades till stora delar av coronavirusets utbrott och den påföljande pandemin. Som företag lyckades vi hantera den tuffa situationen väl. Vi har visat vår förmåga att hantera stora volymskiften med god leveranskvalitet, samtidigt som vi har drivit våra förbättringsprogram i oförändrat högt tempo. Sammantaget ledde det till ett kraftigt förbättrat resultat under 2020, säger Annemarie Gardshol, PostNords vd och koncernchef.

Året i korthet

  • PostNord levererade nära 200 miljoner paket samt 2,6 miljarder brev och andra försändelser.

  • Mycket stor efterfrågan på hemleveranser och kontaktfria leveranser av paket i coronapandemins spår. Under Black Week hanterade PostNord 9,1 miljoner paket i Norden, en ökning med 31 procent jämfört med motsvarande period 2019.

  • Nya och utbyggda terminaler togs i bruk och beslut togs om investeringar i infrastruktur för att kostnadseffektivt växa med marknaden då e-handeln ökar.

  • Stärkt strategiskt partnerskap med DPDgroup, Europas största internationella nätverk för paketleveranser.

  • God framdrift i förbättringsprogrammen, stark efterfrågan inom paketaffären och hög produktivitet gav ett väsentligt förbättrat resultat och kassaflöde.

  • PostNord nådde målet att minska klimatavtrycket med 40 procent jämfört med 2009 års nivå innan 2020 års utgång. En ny ambition om att uppnå fossilfrihet till 2030 antogs.

  • Lansering av ny varumärkesstrategi, som bättre speglar den utveckling som skett av service- och tjänsteerbjudandet för att bli favoritleverantören i Norden.

  • Förlängt avtal med danska staten om kompensation för merkostnader för den samhällsomfattande posttjänsten i Danmark.

PostNords års- och hållbarhetsredovisning finns tillgänglig på svenska och engelska. Hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, redovisas enligt ÅRL och GRI Standards.

PostNords finansiella rapporter på svenska finns på https://www.postnord.com/sv/investor-relations/finansiell-rapportering och på engelska på https://www.postnord.com/investor-relations/financial-reporting.

Kontaktperson Malin Nordén: Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2020 kl. 11:00 CET.

Annemarie Gardshol PostNord Group

PostNord Family blue parcel

PostNord Medierelationer
+46 (0)10 436 10 10
press@postnord.com

Vi gör vardagen enklare. PostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företag i Sverige och Danmark oavsett var de bor och verkar. PostNord kopplar ihop företag, myndigheter och privatpersoner och möjliggör affärer, handel och kommunikation i Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens e-handel, distribution, logistik och kommunikation i Norden. 2020 hade koncernen cirka 28 000 anställda och en omsättning på 38,7 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com