PostNords udvidelse af Langhus-terminalen i Oslo sikrer e-handelsvæksten

Læse original

PostNord oplever stærk vækst inden for e-handel og investerer nu i moderne teknologi og mere plads i terminalen i Langhus i Norge for at kunne håndtere volumenvæksten i Norge.  

Vi investerer i Oslo-regionen for at sikre fremtidig vækst og udvikling inden for e-handel. Investeringen bidrager til at udvikle vores kapacitet og vores leveringsnet i Norden. Og den sikrer vores position på det norske marked, siger Annemarie Gardshol, PostNords konstituerede koncernchef.  

Med satsningen på terminalen i Langhus stiger PostNords kapacitet i Norge til 250.000 pakker om dagen. Udvidelsen af sorteringsanlægget medfører samtidig en mere automatiseret pakkehåndtering og bedre leveringspræcision. Terminalen bliver udvidet med i alt 10.000 kvadratmeter.  

Udvidelsen indledes i 2. kvartal 2019 og forventes at være afsluttet i 3. kvartal 2020.  

Det er planen, at udvidelsen skal være gennemført midt i september, så den nye terminal kan nå at blive ordentligt indkørt i god tid inden Black Friday og julehandlen i 2020, slutter Annemarie Gardshol.  

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

 

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2018 havde koncernen ca. 30.000 medarbejdere og en omsætning på godt 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner