PostNords utbygging av terminal i Oslo (Langhus) sikrer netthandelsvekst

Report this content

PostNord opplever kraftig vekst i netthandelen, og for å møte forventet volumvekst investerer PostNord nå i en utvidelse og modernisering av terminalen ved Langhus.

- Vi gjør nå en investering i Oslo, for å sikre fremtidig vekst og utvikling, sier fungerende konsernsjef Annemarie Gardshol i PostNord. Investeringen bidrar til å utvikle vår kapasitet og nettverk i Norden og forsterke vår posisjon i det norske markedet.

Satsingen på Langhus vil øke kapasiteten i Norge til 250 000 pakker/dag. Samtidig vil utbygging av sorteringsanlegget gi mer automatisert terminalhåndtering og gi bedre leveringspresisjon. Totalt skal det bygges ut 10 000 m2.

Utbyggingen starter i Q2 2019 og skal stå ferdig Q3 2020.

- Vi forventer ferdigstilling i midten av september, så den nye terminalen skal være godt innkjørt til Black Friday og julehandelen i 2020, avslutter Gardshol.

Ønsker du mer informasjon, kan du kontakte:
PostNord Media Relations på tlf.: 46 10 436 10 10, e-post: press@postnord.com

Vi leverer. PostNord er den ledende leverandøren av kommunikasjons- og logistikkløsninger til, fra og innen Norden. Vi leverer også posttjenester til privatpersoner og bedrifter i Sverige og Danmark. Gjennom vår ekspertise og et sterkt distribusjonsnett utvikler vi forutsetningene for morgendagens kommunikasjon, netthandel, distribusjon og logistikk i Norden. I 2018 hadde konsernet 30 000 ansatte og en omsetning på mer enn 37 milliarder SEK. Morselskapet er et svensk aksjeselskap med konsernkontor i Solna. Besøk oss på www.postnord.com

Abonner