Summa Equity køber Lakers

Report this content

Summa Equity har underskrevet en aftale om at købe Lakers Holding AB (“Lakers”), en nordisk koncern med aktiviteter inden for vand, spildevand, byggeteknologi samt service- og branchesegmenter. Handlen afventer konkurrencemyndighedernes godkendelse og forventes gennemført i oktober 2018.

Den nordiske vand- og spildevandsinfrastruktur er gammel og præget af stor ineffektivitet. En voksende befolkning, stigende urbanisering og højere myndighedskrav skaber også et behov for omstrukturering og opgradering af infrastrukturen. Disse udfordringer vil drive væksten for Lakers’ gennem virksomhedens bidrag til at sikre adgang til vand og en bæredygtig forvaltning af spildevand, hvilket går godt i spænd med Summa Equitys tema om ressourceeffektivitet og FN’s verdensmål nr. 6 om rent vand og sanitet til alle.  

Lakers blev grundlagt i 2016 af Carl Hall og Carl-Johan Callenholm og tilbyder vedligeholdelse, service, udvikling og teknisk rådgivning vedrørende pumper, pumpestationer, elmotorer og relaterede komponenter. Selskabet har 130 ansatte i Norge, Sverige og Danmark og en omsætning på 280 mio. SEK. 

– Gennem Lakers vil vi bidrage til at vedligeholde og forbedre en kritisk del af vores vandinfrastruktur. Vi er imponerede over den rentable vækst, som Lakers-teamet har opnået indtil nu, og vi ser frem til at støtte virksomhedens vækst og udvikling i de kommende år, udtaler Johannes Lien, Partner i Summa Equity. 

Lakers bliver købt fra MVI Fund I AB, stifterne og en håndfuld minoritetsaktionærer, som er aktive i virksomheden. Stifterne og ledelsesteamet fastholder en betydelig aktiepost i virksomheden. 

– Med Summa Equity som vores nye majoritetsejer og partner får Lakers støtte til at tage de næste skridt i vores udvikling. Vi ser frem til et samarbejde, hvor vi sætter fart på vores vækstrejse og udvikler vores organisation yderligere, men samtidig fastholder iværksætterånden. Vi har fundet et godt match i Summa Equity, ikke kun for vores forretning men også for vores ansatte og interessenter, siger Carl-Johan Callenholm, grundlægger og CEO for Lakers. 

Slut 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 

Johannes Lien, Partner, Summa Equity, +46 722 066 900, johannes.lien@summaequity.com 

Carl-Johan Callenholm, CEO, Lakers, +47 900 978 06, cj.callenholm@lakers.no 

Om Summa Equity 

Summa Equity blev grundlagt i 2016 og lukkede sin første private equity-fond i februar 2017 med tilsagn om investeringer på 4,7 mia. SEK med fokus på det nordiske SME-marked. Selskabet investerer i sektorer, som er tilknyttet tre megatrend-drevne temaer: Ressourceeffektivitet, demografiske ændringer og teknologiunderstøttede virksomheder. Selskabet har opbygget en portefølje af virksomheder, der bidrager til en positiv udvikling af FN's bæredygtige udviklingsmål inden for områder som sundhed, uddannelse, landbrug, vand og sanitet samt teknologi.

Om Lakers 

Lakers består af en dedikeret gruppe af personer, som alle har en baggrund inden for vand- og spildevandsindustrien, og virksomheden er karakteriseret af et stærkt engagement i miljøområdet og vandforvaltning. Lakers kombinerer ånden fra den lille iværksætter med den struktur og professionalisme, man oplever i en større koncern, for at tilbyde sine kunder endnu bedre løsninger, som sikrer den højeste kvalitet og kundetilfredshed. Lakers har sit hovedsæde i Oslo og har 130 ansatte i Norge, Sverige og Danmark med en omsætning på 280 mio. SEK. 

Dokumenter og links